Česká gymnastická federace
Skoky na trampolíně

Menu

Akce

18.5.2019 TR

TRA 2. Pohárový závod

19.5.2019 TR

TRA Přebor Čech

25.5.2019 - 26.5.2019 TR

TRA Výcvikový tábor 03

1.6.2019 TR

TRA 3. Pohárový závod

8.6.2019 TR

TRA Český závod věkových skupin

9.6.2019 TR

TRA Mistrovství ČR

Reklama

Kvalifikace na ODM 2019 ve skocích na trampolíně

Kvalifikační závody a jejich výsledky, seznam závodníků přihlášených do kvalifikace a nominace na ODM 2019. Aktualizace : Nominace Olomoucký kraj. Seznam přihlášených závodníků k 06.05.2019, výsledky kvalifikačního závodu v Rožnov

Publikováno: 18.4. (upraveno 17:02)

Ukončené nominace jednotlivých krajů jsou v přílohách na konci článku.

Termín přihlášek ke kvalifikaci ve vybraných krajích : 30.04.2019. (pro Hlavní město Praha, Středočeský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský kraj)

Olympiáda dětí a mládeže

Skoky na trampolíně byly nově zařazeny do programu Olympiády dětí a mládeže 2019 (ODM). Soutěže ve skocích na trampolíně proběhnou 24.-27.6.2019 v Atletické hale Střelnice v Jablonci nad Nisou. ODM je celostátní soutěž krajských reprezentací, která účastníkům navozuje atmosféru opravdových olympijských her. Jednotlivé výpravy sestavují příslušné krajské úřady na základě nominačních kritérií jednotlivých sportovních svazů. V programu ODM je zařazeno 19 sportů. Více informací o ODM na stránkách ČOV https://odm.olympic.cz a více informací o soutěžích ve skocích na trampolíně na ODM na stránkách ČGF.

Očekávané počty startujících

 • družstva : 12 krajských družstev dívek a 11 krajských družstev chlapců
 • jednotlivci : 36 dívek a 33 chlapců
 • synchronní dvojice : 12 dvojic dívek a 11 dvojic chlapců

Kvalifikace

Dívky a chlapci mohou na ODM 2019 reprezentovat pouze ten kraj, ve kterém mají trvalé bydliště.

Z každého kraje se ODM 2019 ve skocích na trampolíně mohou zúčastnit nejvýše :

 • 3 dívky 11-15 let (ročníky narození 2004-2008), z toho nejméně jedna 11-12 let (ročníky narození 2007-2008)
 • 3 chlapci 11-15 let (ročníky narození 2004-2008), z toho nejméně jeden 11-12 let (ročníky narození 2007-2008).

Dívky a chlapci budou na ODM 2019 reprezentovat svůj kraj v soutěžích dívek jednotlivkyň a chlapců jednotlivců, soutěžích družstev dívek a družstev chlapců (družstvo tvoří 2-3 dívky nebo 2-3 chlapci) a v soutěžích synchronních dvojic dívek a synchronních dvojic chlapců.

V jednotlivých krajích probíhá kvalifikace zpravidla na základě nejlepšího výsledku z kvalifikačních závodů příslušného kraje se srovnatelným způsobem hodnocení (viz tabulka níže), bližší podrobnosti poskytnou koordinátoři jednotlivých krajů. Budou nominováni i náhradníci.

Kvalifikační závody

Kvalifikační závod Datum Místo Kvalifikace pro kraje
Alpine PRO Liberecký skokan I. 23.03.2019 Liberec - Orionka

Liberecký
Ústecký

Kvalifikační závod ODM 05.04.2019 Praha - Tyršův dům

Praha
Středočeský

Přebor Moravy 06.04.2019 Olomouc - sokolovna

Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

28. Litoměřický kalich 28.04.2019 Litoměřice - Kalich Aréna

Ústecký
Praha
Středočeský
Liberecký
Královéhradecký

Zlatý Radegast 04.05.2019 Rožnov pod Radhoštěm

Zlínský
Olomoucký
Moravskoslezský

Přebor Čech 19.05.2019 Odolena Voda - sport.hala

Středočeský
Praha
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký

Kvalifikační závody jsou otevřeny i dívkám a chlapcům z dalších krajů pro ověření výkonnosti a vyzkoušení sestav pro ODM v soutěžních podmínkách. Pro kvalifikační závody pořadatelé zveřejnili nebo zveřejní rozpisy, které jsou / budou k dispozici na stránkách ČGF.

Akreditace

Seznam nominovaných dívek a chlapců, jejich akreditační údaje a fota pro akreditaci budou jednotliví krajští koordinátoři zasílat příslušným krajským úřadům elektronicky, krajské úřady pak budou údaje a fota zadávat do centrálního akreditačního systému ODM. Následně centrální akreditační systém vyzve elektronicky zákonné zástupce závodníků k ověření a potvrzení dat a udělení potřebných souhlasů v souvislosti s účastí na ODM 2019. Bez splnění těchto kroků nebude účast na ODM 2019 možná.

Přihláška ke kvalifikaci na ODM

Platí pro kvalifikaci v krajích : Hlavní město Praha, Středočeský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský.

Přihlášku ke kvalifikaci zašlou zákonní zástupci závodníků emailem nejpozději do 30.04.2019 na adresu trampoliny@cstv.cz a krajskému koordinátorovi kraje podle místa trvalého bydliště závodníka. V přihlášce zákonný zástupce závodníka potvrdí souhlas s případnou účastí a startem závodníka na ODM za kraj podle místa trvalého bydliště pro účely nominace. Kontakty na krajské koordinátory jsou uvedeny v přílohách na konci článku.

Průběžný seznam přihlášených dívek a chlapců ke kvalifikaci na ODM je v přílohách na konci článku.

Předběžný program soutěží ODM

 • Neděle    23.6.2019   předpokládané příjezdy jednotlivých krajských výprav, slavnostní zahájení
 • Pondělí   24.6.2019   volný trénink
 • Úterý      25.6.2019   soutěže dívek jednotlivkyň a dívek družstev
 • Středa    26.6.2019   soutěže chlapců jednotlivců a chlapců družstev
 • Čtvrtek   27.6.2019   soutěže synchronních dvojic dívek a dvojic chlapců, ukončení
 • Pátek      28.6.2019   předpokládané odjezdy jednotlivých krajských výprav

Dotazy a nejasnosti

V případě dotazů nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat na trampoliny@cstv.cz nebo svého krajského koordinátora. Kontakty na krajské koordinátory jsou uvedeny v přílohách na konci článku.

Výsledky kvalifikačních závodů

Výsledky kvalifikačních závodů pro ODM budou průběžně doplňovány do příloh na konci článku.

 

Článek vložil: Vladimír Zeman

Ke stažení:

Související články

DŮLEŽITÉ INFORMACE

--------------------------------------------
POJIŠTĚNÍ PRO ČLENY ČGF VÍCE
INFORMACÍ NALEZNETE >>ZDE<<

--------------------------------------------

NÁVODY: VEŠKERÉ NÁVODY NA PRÁCI V SYSTÉMU GIS 
A DALŠÍ NAJDETE >>ZDE<<

--------------------------------------------
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY:
NA POMOC PRI NAKLÁDÁNÍ NÁŘADÍ

VÍCE INFORMACÍ >>ZDE<<
--------------------------------------------
ANKETA: PŘIPOMÍNKY KE STRÁNKÁM
ČGF. PROSÍME O VYPLNĚNÍ KRÁTKÉ
ANKETY, KTEROU NAJDETE >>ZDE<<
--------------------------------------------

Sponzoři a partneři