MARTIN TAFTL 
předseda, vedoucí reprezentačního úseku mužů
  e-mail: Martin.Taftl@seznam.cz
   
   
   
 
JAN CASKA ml. 
člen, vedoucí reprezentačního úseku juniorů
  e-mail: jan.caska@gmail.com
   
   
   
 
JIŘÍ HRON
člen, žákovský úsek
  e-mail: jhorn@volny.cz
   
   
   
 
TOMÁŠ PODPĚRA
člen, žákovský úsek
  e-mail: PodperaT@seznam.cz
   
   
   
 
JIŘÍ URBÁNEK
člen, úsek rozhodčích
  e-mail: jiurbanek@seznam.cz
   
   
   
 
GUSTAV BAGO
člen, úsek vzdělávání
  e-mail: bago@pf.jcu.cz
   
   
   
 
LUBOMÍR MATERA
člen, úsek vzdělávání
  e-mail: bartwillis@seznam.cz
   
   
   
   
VILÉM KOCIÁN
člen s právem poradním
e-mail: vilda@kocian-sport.cz