Všeobecná gymnastika přispívá k fyzické kondici a zdraví člověka, stejně tak může podpořit jeho psychikou pohodu a sociální vazby s okolím. Všeobecná gymnastika je zároveň velmi vhodnou průpravou pro různá sportovní odvětví a činnosti, které je možné přizpůsobit speciálním požadavkům.

Všeobecná gymnastika je náplní činnosti velké části oddílů s gymnastickým zaměřením všech

věkových kategorií.

Všeobecná gymnastika se dělí na všestranně rozvíjející a kondiční cvičení, cvičení s náčiním, cvičení na nářadí, akrobatickou přípravu a taneční průpravu.

Jednou z nejdůležitějších událostí všeobecné gymnastiky jsou Světové gymnaestrády, pořádané od r. 1953 ve čtyřletých cyklech (naposledy v r. 2011 v Lausanne – účast 900 českých cvičenců).

Pod všeobecnou gymnastiku spadá i Šplh na laně.