Gymnastický (neoficiálně sportovní) aerobik je aerobik upravený pro soutěže. Vznikl na základě tanečního aerobiku pro veřejnost. Celosvětově se rozšířil na konci 90. let 20. století. Cvičí se na odpružené podlaze o rozloze 12x12 metrů.

Soutěží se v několika kategoriích - muži a ženy individuálně, smíšené páry, mužské a ženské trojice, mužské a ženské týmy (5 soutěžících). Závodní plocha pro soutěž má rozměry 7x7 nebo 10x10 metrů. Sestavy jsou předváděny za doprovodu hudby. Sestava trvá 1 minutu a 20 sekund.

Hodnotí se obtížnost sestavy, technické provedení jednotlivých prvků, správný timing, synchronnost závodníků, choreografie a celkový umělecký dojem. Sestava by měla obsahovat prvky ze 4 skupin (dynamická síla, statická síla, skoky a skupina prvků rovnováhy a stability), zvedačky, přechody a akrobatické vazby, začáteční a konečnou pózu.

V ČR se v roce 2009 úspěšně uskutečnilo ME v Liberci a od roku 2006 je každoročně pořádán Czech Aerobic Open.