Členové Komise všeobecné gymnastiky:

        
  ZUZANA MOHYLČÁKOVÁ  
  předsedkyně  
    e-mail: mohylcakova@gymfed.cz  
       
       
       

        
  RENÁTA ŘEHOŘOVÁ  
  členka ČGF  
    e-mail: renatarehorova@seznam.cz
 
       
       
       

        
  MIROSLAV ZÍTKO  
  člen ČASPV  
    e-mail: zitko@caspv.cz
 
       
       
       

        
  GABRIELA MACHOVÁ  
  členka ČASPV  
    e-mail: machova@caspv.cz
 
       
       
       

        
  PETR SVOBODA  
  člen ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ  
    e-mail: psvoboda@sokol.eu
 
       
       
       

        
  BOHUSLAV POVONDRA  
  člen ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ  
    e-mail: bpovondra@centrum.cz
 
       
       
       

        
  PAVLÍNA VRCHOVECKÁ  
  členka ČAUS  
    e-mail: pavlina.vrchovecka@tul.cz
 
       
       
       

        
  ŠÁRKA PANSKÁ  
  členka ČAUS  
    e-mail: spanska@seznam.cz
 
       
       
       

        
  PAVEL NIEZGODZKÝ  
  člen - vedoucí sekce olympijského šplhu  
    e-mail: niezgodzky@zsangel.cz
 
       
       
       

 

Předsedové organizačních štábů Komise VG: 

        
  MIROSLAV ZÍTKO
 
  vedoucí organizačního štábu WG 2023 (Světová gymnaestráda 2023)  
    e-mail: zitko@caspv.cz