Akrobatická gymnastika je gymnastická disciplína založená na síle, flexibilitě, spolupráci a důvěře mezi sportovci.

Cvičí se na odpružené podlaze pokryté gymnastickým kobercem o rozloze 12x12 metrů. Soutěží se v pěti kategoriích - ženské, mužské a smíšené páry, ženské trojice a mužské čtveřice. Soutěžící předvádí za doprovodu hudby 3 různé sestavy (statickou, dynamickou, smíšenou). Statická a smíšená sestava trvá maximálně dvě a půl minuty, dynamická minuty dvě.

Hodnotí se obtížnost sestavy, technické provedení jednotlivých prvků a celkový umělecký dojem (především originalita). Sestavy zahrnují jak prvky společné (statické a dynamické), tak individuální (akrobatické řady). Statické prvky, charakteristické silovým založením a především citem pro balanc, jsou předváděné s předepsanou výdrží tři vteřiny (lidská pyramida), prvky dynamické jsou předváděny s letovou fází. Smíšena sestava je kombinací statických a dynamických prvků, cvičí se jako finálová.