Nejčastější dotazy

1. Kdy a proč vznikla Parkourová komise ČGF a co je jejím posláním?

Parkourová komise vznikla na základě hlasování výkonného výboru ČGF dne 16. 1. 2019 poté, co bylo 3. 12. 2018 na mezinárodním kongresu FIG (Mezinárodní gymnastická federace) odhlasováno zařazení parkouru, jako sportu, mezi gymnastické disciplíny.

Posláním parkourové komise je vytvořit ideální zázemí pro všechny sportovce tak, aby se mohli účastnit závodů národního a mezinárodního poháru, později MS, ME a olympiády.

Komise má za úkol zajišťovat a získávat finance - partnery, sponzory aj. na co nejlepší rozvoj sportu a pomáhat všem klubům v začleňování závodního parkouru mezi sportovní disciplíny.

Zároveň je hlavním úkolem české Parkourové komise (PK) ČGF komunikovat a reprezentovat se na mezinárodní úrovni, prosazovat české zájmy, poznatky, zkušenosti i návrhy na zlepšení u PK FIG.

2. Jak je to se zařazením sportovního parkouru mezi gymnastické disciplíny ČGF?

Parkour je samostatný sport a není potřeba jej vůbec srovnávat s gymnastikou, natož tvrdit, že gymnastika nebo parkour někoho potřebuje. Jsou to samostatné disciplíny od základu a nikdo na nikom neparazituje, naopak se všichni snaží si pomoci. ČGF sdružuje 8 samostatných disciplín, mimo jiné je to např: sportovní gymnastika, aerobik, skoky na trampolíně, teamgym, atd. Všechny uvedené sporty mají základ ve všeobecné gymnastice, ale každý se řídí samostatnou komisí. Každá komise má svůj rozpočet, své závody, svou filosofii, a jako celek jsou sdruženy pod ČGF a mezinárodně pod FIG.

3. Jak „gymnastika“ ovlivní parkour?

Je třeba si uvědomit, že všeobecná základní gymnastika ovlivňuje všechny sporty. Ne nadarmo se říká, že „Gymnastika je základ pro všechny sporty.“ V minulosti (za dob starého Řecka) patřil na Gymnastické řecké hry i běh, či box. Gymnastický trénink a průprava se tak samozřejmě prolíná i do hodin parkouru. Přeci jen trochu z nadsázkou např.: „konga“ přes kozu skákali v tělocviku už naši dědové a mnoho flipů, používaných při parkourových akrobatických exhibicích a videích, vzniklo z gymnastiky jako takové.

Sportovní gymnastika (gymnastika na nářadí), kterou má většina lidí na mysli, parkour nijak neovlivní ani neovlivňuje. Jsou to dvě, co se pravidel i systému závodů týče, naprosto odlišné disciplíny. Parkourová komise vznikla i proto, aby implementovala sportovnímu parkouru jeho vlastní systém a pravidla, a tím jednoznačně odlišila tyto dvě disciplíny.

4. Jaký vliv mají tyto novinky na aktuální fungování parkourových kroužků, klubů, skupin - případně na organizaci workshopů, táborů, aj.?

PK, stejně tak i pravidla a systém, se vztahuje pouze na závodní Parkour. Pokud se kdokoliv rozhodne, že toho nechce být součástí, nic se pro něj nemění. To stejné platí i ve chvíli, kdy se parkourový klub, kroužek, oddíl, atd. zaregistruje pod ČGF a rozhodne se zúčastnit závodů seriálu Českého poháru.

Nikdo klubu nepřikazuje, jak má své děti vzdělávat, na jakém nářadí či vybavení má trénovat, jaké nosit oblečení, zda si musí koupit závodní překážky. Nicméně podmínkou pro vstup závodníku na závody je registrace v ČGF a následně v FIG. (pro mezinárodní závody)

5. Kdo se může do ČGF přihlásit a jaké mu z toho plynou výhody a povinnosti?

Do ČGF se může přihlásit jakýkoliv sportovní klub, spolek, jednota či jiný, právně samostatný, subjekt.

Mezi povinnosti patří řádná registrace členské základny (všech členů - trenéři, děti, závodníci) a každoroční registrační poplatek (max 3.000 Kč/ročně u klubu evidujícího 301 a více členů). Poplatek se snižuje se snižujícím se počtem členů. Zároveň se z členské základny vybírají závodníci (tedy členové u kterých se předpokládá, že se budou účastnit závodu v daném roce) a ti se registrují jako závodnicí za poplatek 100,- kč/rok/osoba. Všechny poplatky jsou napsané v REGISTRAČNÍM ŘÁDU.

Finanční benefity

 • Možnost čerpání dotací na reprezentanty ze Střediska centra mládeže (SCM).
 • Možnost čerpání dotací na členskou základnu u ČGF.
 • Možnost čerpání dotací na rozvoj sportoviště a vybavení přes ČGF u MŠMT.
 • Možnost čerpání dotací na pořádání závodů v rámci seriálu Českého poháru u ČGF.
 • Díky absolvování seriálu 6 závodů se registrovaní závodníci dostávají do jiných dotačních skupin a příspěvky ze strany MŠMT, či některých krajských a městských organizací jsou na jedince mnohonásobně vyšší.

Pojištění

Všichni členové České unie sportu (ČUS), tedy i členové ČGF jsou kryti úrazovým pojištěním. Na trenéry se dále vztahuje smlouva o pojištění odpovědnosti při výkonu tělovýchovné činnosti.

Nemateriální výhody

 • Všichni sportovci jsou registrováni u uznávané národní organizace, což je nutná podmínka pro případ žádání dotací – ověřený seznam členů registrovaných národních organizací.
 • Akreditované trenérské a rozhodcovské kurzy, řada odborných školení v ČR i v zahraničí.
 • Možnost spolupráce a organizace eventů, závodů, veletrhů atd.
 • Využití registračního programu GIS – závody, členská základna.
 • Jasná závodní pravidla, soutěžní řád.
 • Svoboda a volnost v dosavadním fungování klubů či jednotlivců.

Účast na závodech

 • Možnost účastnit se Českého poháru - seriál krajských závodů
 • Možnost účastnit se Mistrovství ČR - dle nominačních kritérií
 • Možnost účastnit se Světového poháru - reprezentace
 • Možnost účastnit se Mistrovství světa - reprezentace
 • Možnost účastnit se v budoucnu Olympiády (představení sportu již v Japonsku 2020) – reprezentace

6. Jaké jsou vize Parkourové komise?

 • vytvoření pravidel pro národní pohár, překážky
 • národní pohár + MČR - online přenos v TV
 • 1. školení rozhodčích
 • 1. školení trenérů + trenérská akademie
 • vyslání reprezentace na mezinárodní závody v Číně, Japonsku, Francii
 • rozšiřování členské základny - podpora klubů
 • uspořádání mezinárodního závodu v ČR
 • uspořádání MS v ČR
 • sponzoring
 • projekt Parkour do škol
 • stavba národního tréninkového centra
 • a další projekty…

Jedná se o projekty, které chceme uskutečnit v horizontu 3, u větších projektů 5, let. Cca. 7 bodů je potřeba udělat v letošním roce.

7. Mohu závodit i pokud nejsem členem ČGF?

Závody Českého poháru jsou určeny pro všechny soutěžící, jejichž klub, spolek, sdružení, jednota aj. jsou registrováni pod ČGF. Pokud je v daném závodě vypsána i skupina „neregistrovaní“, lze se závodu zúčastnit. Výsledek se však nebude počítat mezi oficiální výsledky (není zde tedy možnost se kvalifikovat na Mistrovství ČR v Parkouru).

8. Jak funguje reprezentace a jak se mohu stát reprezentantem ČR?

Prioritou komise ČGF byla účast alespoň částečné reprezentace ČR na oficiálních závodech světového poháru. V roce 2019 jsou to závody v Číně, Japonsku a Francii. Prozatím je reprezentační družstvo pro závody v Číně a Japonsku složeno ze dvou závodníků.

1. členem reprezentace je Tomáš Taran (jelikož se jako jediný účastnil v roce 2018 závodu světové série ve Francii a umístil se na 4. místě, získal automatické pozvání na závody v roce 2019 ze strany FIG). 2. členem je Martin Chromeček, který doplnil reprezentaci pro rok 2019, protože je jediný registrovaný závodník v seniorské kategorii.

Pokud nebude více registrovaných závodníků, bude nominace reprezentace pro závod ve Francii stejná jako u závodu v Číně a Japonsku. Pokud bude více registrovaných závodníků, rozhodne pořadí národního poháru. (musí být uskutečněn do uzávěrek přihlášek pro Francii) Pokud se nepodaří závod uskutečnit, bude reprezentace vybrána z řad registrovaných závodníků dle aktuální výkonnosti a zkušeností.

Pro závodní sezónu 2020 již proběhnou řádné nominační závody v národním poháru v roce 2019. První nominační závod je 1. MČR v Brně. Další dva nominační závody budu doplněny do konce března na základě uzavření termínové listiny a harmonogramu závodů národního poháru v roce 2019. (do žebříčku se počítají nejlepší výsledky ze dvou nominačních závodů, tedy MČR je povinný závod a druhý závod je volitelný).

Reprezentaci budou tvořit vždy závodníci, kteří se umístí nejlépe v národním žebříčku. (do žebříčku se počítají nejlepší výsledky ze dvou nominačních závodů, tedy MČR je povinný závod a druhý závod je volitelný)

Reprezentaci tvoří maximálně 2 muži + 2 ženy pro SpeedRun a 2 muži + 2 ženy pro FreeStyle. Přednost mají pouze závodníci, kteří budou pozvání a splní nominační kritéria nadnárodní organizace, tedy FIG. (příklad: Tomáš Taran, který si v roce 2018 svým 4. místem ve Francii zajistil nominaci přímo z FIG).

Fakta a mýty o gymnastice vs. parkouru

Následující řádky vznikly jako reakce na mystifikace šířící se na sociálních sítích. Ve většině případů jde pouze o desinformace způsobené nedostatkem informací na celkovou problematiku parkouru. Problematiku sledujeme a závažné otázky zde budeme zveřejňovat a zodpovídat. Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat přímo. Kontakty najdete v sekci Technická komise.

1. Závodní parkour jde proti původní myšlence parkouru.

Původně byl parkour, nebo spíše předchůdce parkouru, jak ho známe dnes, určen jako únikový nástroj pro francouzské vojáky ve Vietnamu. Učil, jak se co nejefektivněji dostat z místa A do místa B, uniknout nebezpečí či co nejrychleji překonat překážky, které stály v cestě. Jednotlivé techniky pocházejí právě z tohoto období a dodnes tyto techniky vuyžívá například armáda nebo hasičský sport a mezinárodně se prezentují na prestižních závodech NATO, atd., např.: https://www.youtube.com/watch?v=C-7heqU2T68

Ve SpeedRunu (první ze dvou závodních disciplín) má atlet za úkol se co nejefektivněji a nejrychleji dostat na konec 40m dráhy skrze 10 překážek, otočit se a dalších 40m přes překážky zpět. Video ze závodu v Japonsku 2018: https://youtu.be/wD7xrXZiIYI Můžeme tak s jistotou říci, že SpeedRun se vrací k úplně původním kořenům parkouru a účelu, pro který vznikl.

Dá se tedy říci, že parkour je všestranný sport, je inspirací pro mnoho odvětví a každý atlet vnímá parkour trochu jinak. Je tedy zbytečné odsuzovat a vyhraňovat se proti jednomu směru, který vznikl, a tím je sportovní (závodní) parkour.

 2. Závodní parkour omezuje kreativitu a osobitý styl.

Ve Free-stylu (druhá ze dvou závodních disciplín) se hodnotí právě kreativní a osobité pojetí. Jedná se totiž o disciplínu, ve které atleti předvádějí co nejlepší akrobatické prvky ve spojení s parkourovými technikami, skoky atd. V této disciplíně se na World Cupu ukazují opravdu ti nejlepší trickeři, parkouristi i freeruneři světa, jako např. Pasha „The Boss“ Petkuns.

 3. Trénink závodního parkouru se zaměří pouze na výkon.

Stejně jako i v ostatních sportech, tak i v parkouru je potřeba trénovat komplexní dovednosti – sílu, akrobacii, gymnastické základy, stabilitu, orientaci v prostoru, pohybový rozsah, odraz, atd.

Každý sport by měl hlavně “bavit” a působit sportovcům radost.

Do závodních týmů se pak dostává jen úzký výběr sportovců, kteří jsou v porovnání mezi sebou ti nejlepší. Jedná se však pouze o malé procento z celkové členské základny. Pro porovnání výkonu slouží pravidla, která se musí neustále zdokonalovat. Jedná se o neustálý vývoj, který poukazuje na nejnovější trendy v odvětví. V rámci závodu vzniká mnoho úrovní, od krajských, národních až po mezinárodní otevřené závody, takže se dá říci, že kdo má chuť, může závodit. Pokud atlet nechce závodit, nic nebrání tomu, aby jen trénoval a zdokonaloval své tělo a možnosti, tak jako to dělá dodnes. Opět hovoříme o tom, že parkour je otevřená disciplína a je jedno, jestli závodíte nebo cvičíte v parku, každý si může najít místo, kde mu je dobře a není potřeba zviditelňovat nebo urážet někoho, protože si zvolil tu nebo jinou cestu.

 4. Gymnastika a celkově gymnastická federace je v úpadku a parkour ji zachraňuje.

Tento mýtus vznikl nejspíše z jediného videa „The truth about FIG intentions“ (22. 9. 2018), ve kterém se prezident UEG (European Union of Gymnastics) Farid Gayibov vyjadřuje k začlenění parkouru mezi gymnastické sporty pod FIG. Mimo jiné uvedl, že do gymnastiky nemíří již tolik dětí jako dřív, jelikož se rozmělňují do dalších sportů, a že to pomůže dostat do federace a sportu další finance. (Bohužel nelze říci, jak to ve skutečnosti opravdu bylo, jelikož se ve videu objevuje pouze pár útržků a vět „vytržených“ z celkového kontextu.)

Z některých parkourových vlogů a blogů může divák dostat pocit, že gymnastika je skoro již „mrtvým sportem“ a parkour naopak tím hlavním, co teď táhne mladé lidi. Zde se ovšem dostáváme do jevu tzv. „sociální bubliny“, kdy skupina dostane pocit, že to, co se děje v ní a v nejbližším okolí, odráží všeobecnou skutečnost.

Je pravdou, že parkour zažívá díky filmům, youtube atd. v poslední době v Evropě, Americe, Austrálii... velký boom a jedná se mezi mladými o tzv. módní záležitost. Ve spoustě zemí světa však o parkouru ještě neslyšeli a ve většině ho teprve objevují a situace by se dala přirovnat k české parkourové komunitě před cca. 10 lety, kdy se parkouru věnovalo jen pár set lidí.

Nicméně faktem je, že gymnastický sport je již řadu let na 1. místě ve sledovanosti na olympiádě a tento trend si udržel i po posledních hrách v roce 2016. (více zde: https://www.google.com/amp/s/syndication.bleacherreport.com/amp/2656664-ranking-the-top-ten-olympic-sports-to-watch.amp.html )

Pokud tedy parkour pomýšlí na olympiádu, bylo pro něj logickou cestou stát se součástí momentálně nejsilnější a nejsledovanější skupiny, tedy mezinárodní federace FIG.

Dalším historickým poznatkem je také fakt, že pokud se disciplína po dosažení určitého stupně komerčnosti a popularity nestala závodní, postupně upadala, dokud nezůstalo pouze u původní komunity několika set členů. Např. velice rozvíjející se komerční aktivity jako Zumba, Dance Aerobik, atd. Stejný jev jsme mohli pozorovat například u Crossfitu, který se začal masově šířit ve chvíli, kdy jej zaštítila fy. Reebook a začala organizovat závody, a tím získal na vyšší atraktivitě.

Není tedy úplně vhodné rozdělovat atlety na ty dobré, kteří jsou uvědomělí a dělají free (street) verzi pakouru a ty "hloupé, méně uvědomělé” závodníky. Moudrý člověk zajisté řekne, ať si každý vybere sám, kam ho srdce táhne. Někdo dokáže pozitivně ovlivňovat atlety ze své tělocvičny a někdo může dokázat to stejné s medailí z olympiády na krku, vždy je to individuální, a to je cíl, který bychom si přáli, aby u parkouru zůstal. Tedy nerozdělovat, ale kooperovat. Dnes dostali všichni šanci se na rozvoji závodního parkouru podílet, uvidíme, jestli zůstane jen u slov nebo přijdou i činy.

A pokud jde o finance, ještě několik let bude celý závodní sport doslova dotovat a sponzorovat gymnastická federace. Takže i argument, že parkour vydělá národním federacím spousty peněz, je v nejbližších letech spíše na pováženou. A ani poté není jisté, zda se finance investované do propagace, závodů, výstavby či úpravu sportovišt, vzdělávacích systémů atd. vůbec někdy vrátí. Nicméně my jsme se rozhodli do systému investovat čas i finance a věříme, že pomůžeme parkouru v růstu a podaří se nám dostat parkour na přední místa v počtech cvičících atletů a sledovanosti celého odvětví.

 5. #We are not gymnastics

Antikampaň využívající původní propagační kampaň FIG - #We are gymnastics. Pro ty, kteří neumí anglicky a tolik se v problematice neorientují, začali parkouristé po začlenění parkouru pod FIG sdílet videa, fotky a komentáře s hashtagy (v překladu) #Nejsme gymnastika, jsme parkour.

Gymnastika není a nikdy nebude parkour a naopak. Jak již bylo řečeno výše, parkour se pouze zařadil mezi mnohé gymnastické sporty, které jsou samostatné a členové těchto sportů jsou pyšní na to, že dělají právě onen sport. To, že má parkour blíže ke všobecné gymnastice než např.: k atletice, nebo s nadsázkou k plavání je jasné, a proto byl zařazen právě k FIG.

V podstatě je to stejné, jako by snowboardisti najednou začali označovat videa #Nejsme lyžaři, jsme snowboardisti. Snowboard je registrován v ČR pod Svazem lyžařů a mezinárodně pod FIS (mezinárodní svaz lyžařů).

 Další informace naleznete v sekci často kladené otázky.

 

V neposlední řadě bychom chtěli všechny parkouristy vyzvat, aby se zajímali o vývoj parkouru, zbytečně nešířili nepravdy a pokud budou mít chuť něco s parkourem celorepublikově udělat, tak přišel čas na komunikaci. Nemyslíme si, že je šťastné komunikovat přes příspěvky a komentáře na sociálních sítích, ale můžeme nabídnout společná jednání, kde je možné něco konstruktivně řešit. Komise je připravena naslouchat, a pokud nalezneme konsenzus, pak i aplikovat poznatky do praxe. Není příliš fér očerňovat členy komise nebo veřejně prezentovat, že snad mají postranní úmysl a jednají ve prospěch svého klubu, když jak je veřejně známo, veškeré aktivity realizují na dobrovolné bázi ve svém volném čase s vidinou, rozvoje a pomoci všem parkourovým klubům. Pro případné dotazy se neváhejte obrátit na předsedu komise nebo managera komise, kontakty jsou uvedené v sekci technická komise.

Olympic Parkour