Od roku 2018 funguje organizace Mistry s Mistry jako nižší výkonnostní úroveň gymnastického aerobiku (2.výkonnostní třída). Cílem propojení je zvýšení konkurence a tím i výkonnostní úrovně závodníků v 1.VT a také umožnit začátky méně zkušeným závodníkům na těchto soutěžích.

Garantem projektu je trenér reprezentace gymnastického aerobiku Mgr. Jakub Strakoš.