Vážené trenérky a trenéři, gymnastky a gymnasté, rozhodčí a přátelé TeamGym,
 
letošní rok nám přinesl mnohá úskalí a neočekávané situace v životě osobním, profesním i sportovním. Zavřené tělocvičny a zrušené závody Českého poháru, včetně Mistrovství České republiky a rovněž i přesunutí Mistrovství Evropy TG 2020 na termín 14.-17.4.2021 nám jako Technické komisi TeamGym přidělalo nemálo vrásek na čele. Po zvážení všech a proti, možností a dostupných termínů jsme se rozhodli zrušit pro rok 2020 Mistrovství ČR pro všechny výkonnostní a věkové kategorie. Rovněž nebude pro rok 2020 vyhlášen Český pohár TeamGym vzhledem ke zrušení tří ze čtyřech plánovaných závodů letošního ročníku.
 
Prosím sledujte aktuální kalendář akcí TeamGym https://www.gymfed.cz/kalendar/?sport=TG a poznamenejte si termín 14.-16.5.2021 a místo Sportovní hala UP Olomouc pro MČR 2021! Aktualizace Technického řádu ČP 2021 bude zveřejněna během podzimu.
 
Od 1.9.2020 rovněž budou platit úpravy pravidel TeamGym, dle poslední revize B vydané EG (dříve UEG), které upřesňují některá ustanovení a definice a mění způsob práce panelu CD na pohybové skladbě. Pravidla Revize B v angličtině jsou již zveřejněna na webu ČGF (https://www.gymfed.cz/1014-pravidla-teamgym-2017-revision-b.html), český překlad bude doplněn během následujících týdnů.
 
Vzhledem ke zrušení plánovaných vzdělávacích akcí v první polovině letošního roku, KR hledá vhodné termíny pro možné doškolení rozhodčích v rámci stávajícího cyklu a rovněž pro seminář pro trenéry a rozhodčí.
 
Za Technickou komisi TeamGym
 
Ing. Petr Gryga, předseda