V úterý 11. srpna nás navždy opustil ve věku 83 let Vladimír Jakša. Spoluzakladatel oddílu sportovní gymnastiky TJ Doksy, dlouholetý rozhodčí a trenér sportovní gymnastiky, který během více něž padesáti let vychoval řadu gymnastů a gymnastek. Byl také pravidelným a úspěšným účastníkem veteránských gymnastických soutěží.

Především díky jeho schopnostem patřili a nadále patří dokští gymnasté a gymnastky mezi pravidelné účastníky mistrovských soutěží. S jeho jménem je také spojena Dokská kladina a Májový pohár, tradiční pohárové soutěže, které se již staly neodmyslitenou součástí gymnastického kalendáře.

Vladimír Jakša patří ke generaci trenérů, která nezištně obětovala většinu svého volného času sportovní gymnastice, krásnému, ale náročnému sportu.

Vladimíre, celé naší gymnastické rodině budete chybět. Zůstanete v našem srdci a v našich vzpomínkách.

Poslední rozloučení proběhne ve čtvrtek 20. srpna od 11.00 hodin v kapli v Doksech.

 

-ČGF-