Nová zjednodušená pravidla k nouzovému stavu pro profesionální sport a některé významné soutěže od středy 4. listopadu 2020 jsou na stránkách Národní sportovní agentury https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu :

-        JE MOŽNÉ – aby se profesionální sportovec připravoval na budoucí sportovní akce ve vnitřních i venkovních sportovištích (za dodržení všech platných hygienických podmínek).

-        JE MOŽNÉ – aby organizátor sportovní akce požádal prostřednictvím NSA o výjimku ze zákazu konání sportovních akcí nebo soutěží, a to u takových sportovních akcí nebo soutěží, které jsou významné nebo u kterých je jejich konání v důležitém státním zájmu.

Profesionální sportovec je ten, kdo:

-        vykonává sport jako své zaměstnání

-        vykonává sport jako svou podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost

 

K Usnesením vlády ČR 1149 je opět k dispozici výkladové stanovisko České unie sportu https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html, ze kterého vyplývá :

a)  Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví za dodržení všech hygienických podmínek.

b) Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.

c) Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).

Statut profesionálního sportovce se vztahuje na každého, kdo vykonává sportovní činností výdělečnou činnost na základě smluvního vztahu bez ohledu na rozsah a výši výdělku. Tímto smluvním vztahem pak může být jak vztah pracovněprávní (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), tak vztah občanskoprávní, kdy je sportovní činnost vykonávána v režimu OSVČ

d) Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou nadále sportovat pouze v parcích a přírodě, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.

Níže naleznete ke stažení podkladové stanovisko právníka ČUS.