Ve vztahu ke sportu nové krizové opatření a mimořádné opatření s účinností od 3.12.2020 stanoví :

 

1)   Krizové opatření č. 1262 o zákazu konání hromadných akcí a omezení-provozu maloobchodního prodeje a služeb

    I.   zakazuje

hromadné akce, není-li dále stanoveno jinak, konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech (a dále v tomto bodě uvádí obecné výjimky)

   II.   omezuje

provoz sportovišť tak, že:

a)   sportovními svazy organizované profesionální a amatérské soutěže se konají bez přítomnosti diváků,

b)   ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení, taneční studia, posilovny a fitness centra) je možné provozovat pouze individuální sporty a přítomno v jeden čas může být nejvýše 10 osob, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují,

c)   pro výkon sportovní činnosti a přípravy na ni, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovní akce platí, že

i)   pro vnitřní i venkovní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců,

ii)   pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,

d)   pro výkon sportovní činnosti a soutěží amatérských sportovců organizovaných sportovními svazy a přípravy na ně platí, že

i)   pro vnitřní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců, nejvýše však 10 osob,

ii)   sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,

iii)   pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,

e)   pro výkon rekreačního sportu platí, že

i)   vnitřní sportoviště lze využít nejvýše v počtu 10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba na 15 m2,

ii)   sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,

iii)   pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření

 

1)   Mimořádné opatření o zákazu pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest

Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

x)   sportovce nebo cvičící osoby:

- v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech,

- ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti

 

Ministerstvo zdravotnictví také zveřejnilo podrobnější Matici opatření protiepidemického systému (PES) pro sportovní aktivity https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-prijala-opatreni-platna-pro-treti-stupen-pes-parlamentu-navrhne-bezuplatne-dobrovolne-ockovani-proti-covid-19. Pod odkazem najdete podrobnější Matice opatření pro průmysl a obchod, kulturu a bohoslužby a školství.

 

K Usnesením vlády ČR 1262 je opět k dispozici výkladové stanovisko České unie sportu https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html, ze kterého vyplývá :

      1.   Profesionální sportovci - písm. c): příprava na vnitřním i venkovním sportovišti max. 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců̊, tedy individuální i kolektivní sport bez stanovení maximálního počtu osob.

      2.   Amatérští organizovaní sportovci – písm. d): příprava na vnitřním sportovišti max. 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců̊ maximálně však 10 osob, na venkovních sportovištích na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny bez maximálního omezení počtu osob, tedy individuální i kolektivní sport.

      3.   Rekreační neorganizovaní sportovci – písm. e): na vnitřních sportovištích maximálně 10 osob a současně maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, na venkovních sportovištích nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny bez maximálního omezení počtu osob, tedy individuální i kolektivní sport.

 

Níže naleznete ke stažení podkladové stanovisko právníka ČUS a Matici opatření protiepidemického systému (PES) pro sportovní aktivity.