Závěry výkladového stanoviska ČUS k aktuálním opatřením ve vztahu ke sportu :

  1. 1.      Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví. Nově je stanovena povinnost písemného prokázání důvodnosti výkonu sportovní činnosti (potvrzení zaměstnavatele, smlouva apod.)
  2. 2.      Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.
  3. 3.      Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).
  4. 4.      Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou nadále sportovat pouze v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích, a to výhradně individuálně či ve společnosti členů jedné domácnosti, a navíc pouze na území obce jejich trvalého pobytu/bydliště.
  5. 5.      Za dodržení podmínek stanovených Usnesením 216 lze nadále konat zasedání orgánů právnických osob vč. voleb (ochrana dýchacích cest, rozestupy, testování).
  6. 6.      Bazény jsou pro veškerý sport zcela uzavřeny.
  7. 7.      Pro vstup na území ČR v případě profesionálního sportu platí zvláštní pravidla dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 02. 2021, č. j. MZDR 20599/2020-60/MIN/KAN.

 

Úplné znění výkladového stanoviska najdete na stránkách ČUS https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html.

Přikládám také podkladové stanovisko právníka ČUS.