Ve věku nedožitých 88 let nás v sobotu 20.2.2021 navždy opustil Jaroslav Heřman, dlouholetý trenér skoků na trampolíně, který se v roce 1973 podílel na založení olomouckého oddílu.

Jaroslav Heřman se zapojil jako cvičenec odboru ZRTV Lokomotivy Olomouc do nácviku skladby na trampolínách, která byla připravena pro Spartakiádu v roce 1970. Spartakiáda se sice neuskutečnila, ale Jaroslav Heřman se společně se svým nejlepším kamarádem Ferdinandem Matějkou rozhodli, že využijí trampolínu a své znalosti, získané při nácviku skladby, a tak v září 1973 založili oddíl skoků na trampolíně TJ Lokomotiva Olomouc, dnes T.J. Sokol Olomouc.

Ačkoliv se Jaroslav Heřman věnoval v mládí zcela jinému sportu – veslování, brzy se dokázal zařadit mezi nejlepší trenéry skoků na trampolíně v Československu.

Po úspěších jeho svěřenců na domácích závodech přišly i úspěchy na mezinárodním poli.

Jeho inovátorství a zapálení pro trampolíny se projevilo i v práci pro materiálové zajištění sportu, ať již šlo o výrobu celé trampolíny vlastní konstrukce s úpravou rámu pro připevnění pojezdových koleček, což umožnilo předvádět skoky na trampolíně venku „za jízdy“, úpravu ševcovského šicího stroje na šití trampolínových plachet v době, kdy se šily velmi pracně ruční metodou,.

Se svým synem také sestrojil první přístroj na měření synchronnosti, čímž o pár desítek let předběhl vývoj v trampolínovém sportu.

Za dobu své trenérské činnosti se stal životním vzorem pro řadu svých svěřenců. Jeho jméno zůstane navždy spojeno s olomouckým oddílem.

Čest jeho památce!