Vážení kolegové, přátelé

moc se omlouváme za případné problémy způsobené zmatečnými a nevyžádanými emaily. Připravujeme pro vás s dodavatelem systému GIS novou službu, která upozorní na přeplatky a nedoplatky vůči České gymnastické federaci. Při ladění na vývojovém stroji došlo na straně dodavatele služby k chybě a rozeslání emailů. Emaily, včetně textu v nich, částek a variabilních symbolů považujte za bezpředmětné. Emaily smažte a nereagujte na ně.

Děkujeme za pochopení.