Vážení přátelé gymnastických sportů, 

dovolte, abychom Vás požádali o zaslání nominací osobností, které si podle Vás zaslouží ocenění v rámci slavnostního vyhlášení Trenérka, cvičitelka roku 2020. 

Jedná se o každoroční akci Komise rovných příležitostí Českého olympijského výboru, vrcholící slavnostním setkáním úspěšných dobrovolných i profesionálních trenérek a cvičitelek, na kterém převezmou ocenění za svoji práci za přítomnosti nejvyšších představitelů českého sportu. 

Ocenění je předáváno ženám, které se věnují trénování dětí i talentovaných a profesionálních sportovkyň a sportovců i sportu pro všechny. Od roku 2019 se také oceňuje muže, kteří se zasloužili o rozvoj sportu žen. V letošním roce se bude předávat také nová cena a tou je Inovace roku aneb silnější pro život. 

Nominovat jednotlivé osobnosti můžete do níže uvedených kategorií: 

1) Dobrovolná celoživotní činnost trenérky/cvičitelky

Jedná se o kategorii určenou ženám, které se dlouhodobě věnují sportování dětí, mládeže nebo dospělých na rekreační či výkonnostní úrovni a sportu pro všechny. 

2) Profesionální trenérka/cvičitelka s mimořádnými dlouhodobými úspěchy

V této kategorii se oceňují ženy, které se trénování věnují na profesionální úrovni a se svými svěřenci či svěřenkyněmi slaví úspěchy po delší dobu na národní či mezinárodní úrovni. 

3) Objev roku, mimořádný úspěch příslušného roku

Kategorie pro trenérky, jež v roce 2020 dosáhly výjimečného úspěchu na profesionální úrovni. 

4) Ocenění za přínos sportu žen

V této kategorii hledáme muže, který se výrazně zasloužil o rozvoj sportu žen. Může se například jednat o trenéra, který vychoval generace sportovkyň, o člověka, jenž prosazuje rovné příležitosti ve sportu, podporuje aktivní činnost žen ve sportu v různých oblastech a na jakékoliv úrovni a tak dále. 

5) Inovace roku aneb silnější pro život

V této kategorii budou oceněny ty cvičitelky a trenérky, které během roku 2020 s úspěchem zapojily do svých lekcí a tréninků nové, inovativní nebo neotřelé metody tak, aby udržely své svěřence a svěřenkyně aktivní, případně přiměly ostatní lidi v okolí k fyzické aktivitě. 

Výkonný výbor ČGF nominuje z doručených návrhů v každé oblasti vždy maximálně 2 osoby. 

Nominovat osobnosti můžete do 15. května 2021 prostřednictvím online formuláře, který naleznete ZDE.

https://forms.gle/GDrTbtRUho9rCCxG6 

Nominace lze podávat pouze prostřednictvím střešních sportovních organizací, jako jsou Česká unie sportu, Česká 006Fbec sokolská, Česká asociace sportu pro všechny, Sdružení sportovních svazů České republiky, sportovní svazy apod. 

Ocenění nelze přidělit opakovaně trenérkám a cvičitelkám vyznamenaným v uplynulých letech. V případě dotazů kontaktujte Českou gymnastickou federaci prostřednictvím e-mailu cgf@gymfed.cz nebo telefonu +420 242 429 260 

Slavnostní setkání Trenérka, cvičitelka roku by mělo proběhnout za účasti osobností českého sportu na podzim roku 2021 a o jeho termínu a místě konání bude informovat Český olympijský výbor. Všichni ocenění a oceněné obdrží vedle upomínkových dárků také pamětní list a následně multimediální dokumentaci celé akce. 

Těšíme se na Vaše nominace. 

Prosíme o respektování uzávěrky nominací zasílaných na ČGF - 15. května 2021.

-čgf-