Česká gymnastická federace
Ostatní

Menu

Akce

15.6.2021 TG

Webinář TeamGym UEG Code of Points 2022-2024

15.6.2021 SGZ

Průzkum startu na MČR SGŽ

18.6.2021 - 20.6.2021 SGM

SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev PŘELOŽENO NA 16.10.

18.6.2021 - 20.6.2021 SGM, SGZ

Závod SP - World Challenge Cup PŘELOŽENO

19.6.2021 SGZ

Zlatý štít

19.6.2021 - 20.6.2021 TR

TRA Regionální soutěže mládeže

19.6.2021 - 20.6.2021 AE

Pohár Federací - Slovensko

19.6.2021 PA

1. Kolo českého poháru - Plzeň

19.6.2021 - 20.6.2021 TG

TG Reprezentační sraz č.1

23.6.2021 - 29.6.2021 AG

AKR Světový závod věkových skupin (WAGC) 2020

25.6.2021 - 27.6.2021 SGM, SGZ

MISTROVSTVÍ ČR MT

26.6.2021 - 27.6.2021 TR

TRA Závod světového poháru POR

26.6.2021 TR

TRA NZ pro 2. pololetí 2021

27.6.2021 - 2.7.2021 SGM, SGZ

LODM - PŘESUNUTO NA ROK 2022 !!!

2.7.2021 - 4.7.2021 AG

Mistrovství světa v akrobatické gymnastice 2020

3.7.2021 VG

EUROPEAN GYM FOR LIFE - ZRUŠENO

4.7.2021 - 8.7.2021 VG

EUROGYM - ZRUŠENO

12.7.2021 - 13.7.2021 AE

Virtual Korea Open

13.7.2021 - 17.7.2021 VG

WORLD GYM FOR LIFE CHALLENGE 2021 - ZRUŠENO

Reklama

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU KE SPORTU PLATNÁ OD PONDĚLÍ 17. KVĚTNA 2021

Pro oblast organizovaného sportu Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo nová Mimořádná opatření k Covid-19, ze dne 14.5.2021, schválená vládou, s účinností od 17.5.2021, 00:00 hodin MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN

Publikováno: 15.5. (upraveno 15.5.)

Pro oblast organizovaného sportu Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo nová Mimořádná opatření k Covid-19, ze dne 14.5. 2021, schválená vládou dne 10.5. 2021 (příloha č 2 usnesení vlády č. 448), s účinností od 17.5. 2021, 00:00 hodin MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN.

Aktuální mimořádné opatření pro oblast organizovaného sportu je formulováno tak, že z dikce oficiálního dokumentu nelze vypracovat jednoduché a jednoznačné výkladové stanovisko, které by obsahově korespondovalo s veřejně a mediálně prezentovaným rozsahem povolených činností v organizovaném sportu od 17.5. 2021, a to zejména v souvislosti s možností úživat vnitřní sportoviště. K tomuto mimořádnému opatření proto prozatím ČUS ani ČGF nevydala výkladové stanovisko. 

Nicméně dle mínění ČGF je pro obnovení sportovní činnosti a tréninků registrovaných oddílů a klubů ČGF ve vnitřních sportovištích na základě vydaného mimořádného opatření s platností od pondělí 17.5.2021 důležité následující:  

V aktuálně účinném opatření připouští v bodě I/15 písm. e), že je možná sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy, kterou lze organizovat ve vnitřních prostorech za podmínek podle bodu I/4 písm. b tak, že provozovatel neumožní přítomnost více než 1 sportující osoby na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, více než 2 osob ve skupině a více než 10 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště.

Přítomnost v jiných vnitřních prostorech jako jsou šatny, sprchy apod, je zakázaná. Tyto podmínky neplatí pro sportovní činnost ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to mimořádná opatření umožňují a neplatí pro sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovanými sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány.

Subjekt organizující sportovní přípravu je povinen vést evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktního údaje účastníka sportovní přípravy (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní příparvy. Účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy 

a) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, 

nebo  

b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, 

nebo

c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, 

nebo

d) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18 - tento bod však určuje podmínky pouze pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, lze tedy tento odkaz považovat za rozšíření možností a) - c).  

(bod I/18 :

stanovují se následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.)  

Platí, že subjekt, organizující sportovní přípravu, prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky výše, a účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.

Celé znění Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN naleznete ke stažení níže v příloze. 

V příloze naleznete také celé znění tohoto mimořádného opatření se žlutě zvýrazněným textem, který se týká sportovní přípravy amatérských sportovců ve vnitřních prostorech.

Upozorňujeme, že ze strany ČGF se nejedná o závazný právní výklad mimořádného opatření.

V případě dotazů nebo konzultace jsme Vám k dispozici v pracovní dny na telefonním čísle 242 429 260, popř. 739 300 960 (08.30-17.30 hodin) nebo na emailové adrese cgf@gymfed.cz Na uvedené emailové adrese jsme Vám k dispozici také mimo vymezené hodiny v pracovní dny a mimo pracovní dny.

-rs- 

Článek vložil: Roman Slavík
covid-19-5009498_1920.jpg

Ke stažení:

Související články

DŮLEŽITÉ INFORMACE

--------------------------------------------
POJIŠTĚNÍ PRO ČLENY ČGF VÍCE
INFORMACÍ NALEZNETE >>ZDE<<

--------------------------------------------

NÁVODY: VEŠKERÉ NÁVODY NA PRÁCI V SYSTÉMU GIS 
A DALŠÍ NAJDETE >>ZDE<<

--------------------------------------------
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY:
NA POMOC PRI NAKLÁDÁNÍ NÁŘADÍ

VÍCE INFORMACÍ >>ZDE<<
--------------------------------------------
ANKETA: PŘIPOMÍNKY KE STRÁNKÁM
ČGF. PROSÍME O VYPLNĚNÍ KRÁTKÉ
ANKETY, KTEROU NAJDETE >>ZDE<<
--------------------------------------------

Sponzoři a partneři