Česká gymnastická federace
Ostatní

Menu

Akce

15.6.2021 TG

Webinář TeamGym UEG Code of Points 2022-2024

15.6.2021 SGZ

Průzkum startu na MČR SGŽ

18.6.2021 - 20.6.2021 SGM

SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev PŘELOŽENO NA 16.10.

18.6.2021 - 20.6.2021 SGM, SGZ

Závod SP - World Challenge Cup PŘELOŽENO

19.6.2021 SGZ

Zlatý štít

19.6.2021 - 20.6.2021 TR

TRA Regionální soutěže mládeže

19.6.2021 - 20.6.2021 AE

Pohár Federací - Slovensko

19.6.2021 PA

1. Kolo českého poháru - Plzeň

19.6.2021 - 20.6.2021 TG

TG Reprezentační sraz č.1

23.6.2021 - 29.6.2021 AG

AKR Světový závod věkových skupin (WAGC) 2020

25.6.2021 - 27.6.2021 SGM, SGZ

MISTROVSTVÍ ČR MT

26.6.2021 - 27.6.2021 TR

TRA Závod světového poháru POR

26.6.2021 TR

TRA NZ pro 2. pololetí 2021

27.6.2021 - 2.7.2021 SGM, SGZ

LODM - PŘESUNUTO NA ROK 2022 !!!

2.7.2021 - 4.7.2021 AG

Mistrovství světa v akrobatické gymnastice 2020

3.7.2021 VG

EUROPEAN GYM FOR LIFE - ZRUŠENO

4.7.2021 - 8.7.2021 VG

EUROGYM - ZRUŠENO

12.7.2021 - 13.7.2021 AE

Virtual Korea Open

13.7.2021 - 17.7.2021 VG

WORLD GYM FOR LIFE CHALLENGE 2021 - ZRUŠENO

Reklama

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU KE SPORTU PLATNÁ OD ÚTERÝ 8. ČERVNA 2021

Pro oblast organizovaného amatérského, výkonnostního sportu a pořádání sportovních hromadných akcí, sportovních soutěží a utkání Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo nová Mimořádná opatření k Covid-19, platná od 8.6.2021

Publikováno: 8.6. (upraveno 9.6.)

Pro oblast organizovaného profesionálního, amatérského, výkonnostního sportu a pořádání sportovních hromadných akcí, sportovních soutěží a utkání  Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo nová Mimořádná opatření k Covid-19, ze dne 7.6. 2021, s účinností od 8.6. 2021, 00:00 hodin

MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN

Sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy POVOLENA za podmínek, že:

  1. ve vnitřních sportovištích i na venkovních sportovištích neumožní přítomnost více než 30 osob ve skupině,
  2. subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy,
  3. účastník sportovní přípravy (s výjimkou dětí do 6 let věku), před zahájením sportovní přípravy: prokáže, že splňuje níže uvedená opatření: 

I/16 a) absolvoval nejdéle před 7 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

I/16 b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC na přítomnost antigenu viru SARSA CoV-2 s negativním      výsledkem, nebo

I/16 c) prokáže, že byla očkována proti onemocnění covid-19 s tím, že od aplikace první dávky uplynulo  nejméně 22. dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka nebo že od aplikace první dávky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, v případě jednodávkové vakcíny uplynulo od aplikace nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

I/16 d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARSA-Cov-2 nebo POC antigenního testu  na přítomnost anitegenu SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 

I/16 e) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

I/16 f) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

I/16 g) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem 

Subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky nebo kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě,

 

Pořádání sportovních akcí je POVOLENO bez početního omezení za předpokladu, že:

se jedná o sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy za podmínky, že sportovci , rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky v bodu I/16 a) až I/16 g)

V případě ostatních sportovních akcí a sportovních soutěží je povoleno ve vnitřních prostorech nejvýše 200 osob nebo nejvýše 500 osob ve vnějších prostorech při dodržení podmínek v bodu I/16 a ) až I/16 g).

Z textace mimořádného opatření lze dovodit, že v případě, že se sportovní akce nebo sportovní soutěže účastní nejvýše 10 osob není dodržení podmínek v bodu I/16 a)  až I/16 g) vyžadováno. 

Přítomnost diváků na sportovních akcí je POVOLENA za podmínek přítomnosti:

  1. maximálně přípustný počet diváků nesmí být vyšší než 50% celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet diváků nesmí být vyšší než 1000 osob ve vnitřních prostorech nebo nesmí být vyšší než 2000 osob ve vnějších prostorech s tím že všechny přítomné osoby splňují  opatření v bodu I/16 a) až I/16 g)
  2. všichni diváci jsou usazeni tak, že s výjimkou osb ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, a je-li to možné, jsou usazení ob řadu, přičemž vzdálenost diváků od sportovní plochy musí být nejméně 2 metry
  3. konzumace jídla a nápojů v hledišti je zakázána

Ochrana dýchacích cest - podmínky platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví:

MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN

Nadále platí povinnost povinnost mít ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj) nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátory s filtační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky.  

Výjimku mají zejména:

a. děti, které dosud nezahájily školní docházku

b. sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod., a dále trenéři a další členové týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravě konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi (ČUS, ČOS, ČASPV, Orel apod.) 

Další podrobnosti a upřesnění jsou uvedeny v Mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví (viz ke stažení níže).

Ve středu 6. června zaslala stručný výklad platných mimořádných opatření ve sportu NSA (viz příloha).

V případě dotazů nebo konzultace jsme Vám k dispozici v pracovní dny na telefonním čísle 242 429 260, popř. 739 300 960 (08.30-17.30 hodin) nebo na emailové adrese cgf@gymfed.cz Na uvedené emailové adrese jsme Vám k dispozici také mimo vymezené hodiny v pracovní dny a mimo pracovní dny.

-rs- 

Článek vložil: Roman Slavík
covid-19-5009498_1920.jpg

Ke stažení:

Související články

DŮLEŽITÉ INFORMACE

--------------------------------------------
POJIŠTĚNÍ PRO ČLENY ČGF VÍCE
INFORMACÍ NALEZNETE >>ZDE<<

--------------------------------------------

NÁVODY: VEŠKERÉ NÁVODY NA PRÁCI V SYSTÉMU GIS 
A DALŠÍ NAJDETE >>ZDE<<

--------------------------------------------
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY:
NA POMOC PRI NAKLÁDÁNÍ NÁŘADÍ

VÍCE INFORMACÍ >>ZDE<<
--------------------------------------------
ANKETA: PŘIPOMÍNKY KE STRÁNKÁM
ČGF. PROSÍME O VYPLNĚNÍ KRÁTKÉ
ANKETY, KTEROU NAJDETE >>ZDE<<
--------------------------------------------

Sponzoři a partneři