Komise pro vzdělávání ČGF pořádá ve spolupráci s klubem Merkur České Budějovice ve dnech 8.-10. října 2021 v Českých Budějovicích školení kvalifikace Asistent trenéra.

 

Asistent trenéra je první trenérskou kvalifikací udělovanou na základě absolvování vzdělávání. Asistent trenéra získá znalosti a dovednosti nutné k realizaci asistence trenéra v oblastech přípravy a vedení tréninku. Ve vzdělávání nejsou rozlišovány specializace gymnastických sportů. Vzdělávání obsahuje teoretickou i praktickou výuku.

Podrobný předběžný časový program školení je uveden v pozvánce v příloze níže.

Účastnický poplatek ve výši 1 800 Kč je splatný nejpozději do 1.10.2021. Bez úhrady účastnického poplatku je přihláška na školení neplatná. Podrobnosti ohledně platby nalezente také v pozvánce.

Odkaz na přihlášku prostřednictvím GOOGLE FORMS naleznete rovněž v pozvánce.