Milí gymnasté, gymnastky, trenéři, rozhodčí
Milá gymnastická rodino,
 
Všichni víme, co se v těchto dnech děje na Ukrajině. Nikdo z nás si asi nedovede doopravdy představit, co zažívají obyčejné lidé. Beznaděj, zoufalství, ztrátu domova, strach o životy svých blízkých. Spousta Ukrajinců, předevšim žen a dětí, se snaží dostat do bezpečí.
 
Napříč Evropou se vzedmula obrovská vlna solidarity a snaha pomoci jak se dá, nevýjimaje Českou republiku. Mnoho z vás již pomohlo, pomáhá a věříme, že bude pomáhat i později, protože nikdo netuší jak dlouho bude tato šílená válka na Ukrajině trvat.   
 
Když bude naše pomoc cílená, bude i účinná. Proto si dovolujeme zveřejnit níže výzvu Ukrajinské gymnastické federace  s jednoduchým Google formulářem, kde můžete nabízet svou pomoc mladým ukrajinským gymnastům, gymnastkám, trenérům a jejich rodinám v této pro ně nelehké době.
 
Také samotná Česká gymnastická federace připravuje konkrétn nabídky pomoci našim ukrajinským přátelům, o kterých vás budeme v následujících dnech informovat. 
 
Zde naleznete přehled gymnastických klubů po celé Evropě, které již nabídly prostřednictvím formuláře svou pomoc postiženým rodinám: UKR SUPPORT MAP
  
VÝZVA UKRAJINSKÉ GYMNASTICKÉ FEDERACE
 
Dear friends in Europe, 
Vážení přátelé v Evropě, 
 
First of all let us thank you on behalf of Ukrainian Gymnastics Federation for all the support messages that we receive through this period full of tears & despair. 
 
Nejprve nám dovolte jménem Ukrajinské gymnastické federace poděkovat za všechny vzkazy s podporou, které dostáváme v této době plné slz a zoufalství.  
 
According to the recent estimations more than 600 000 refugees left Ukraine during the past 6 days, which are women with kids. Gymnastics is the most spread kind of sports in Ukraine, especially rhythmic gymnastics with approximately 30 000 children engaged at least. 
 
Podle nedávných odhadů opustilo Ukrajinu za posledních 6 dnů  více než 600 000 uprchlíků, kterými jsou ženy s dětmi. Gymnastika je nejrozšířenějším druhem sportu na Ukrajině, zejména pak moderní gymnastika, které se věnuje nejméně 30 000 dětí.
 
Therefore, they are in great need of help from the Gymnastics community in this difficult time. For kids, seeing the nightmares of war is a great psychological trauma that would be much easier for them to overcome in case they continue to do what they love - gymnastics. 
 
Proto tyto děti v této těžké době velmi potřebují pomoc gymnastické komunity. Pro děti jsou válečné noční můry velkým psychickým traumatem, které by bylo mnohem snazší překonat, kdyby pokračovaly v tom, co milují - v gymnastice.   
 
We receive a lot of information of support which we are very grateful for, however as the information does not come structured and so it is challenging to offer it to families of gymnasts/coaches in need. 
 
Dostává se k nám mnoho informací o podpoře, za kterou jsme vděčni, ale protože nejsou strukturované, je tak velmi náročné nabídnout je rodínám gymnastů/trenérů v nouzi.  
 
We have created a simple Google form which you may share with your clubs willing to help:
Vytvořili jsme jednoduchý Google formulář, který můžete sdílet se svými kluby ochotnými pomoci:
 
 
We are grateful for any kind of support possible. 
Jsme vděčni za jakoukoli možnou podporu.
  
Regards / S pozdravem

Ukrainian Gymnastics Federation / Ukrajinská gymnastická federace