Termín: 1. - 8. 10. 2022

Místo: Madeira, Portugalsko

Pořadatel: European Gymnastics + Portugalský gymnastický svaz + Gymnastický svaz Madeira

Celkem se GA zúčastnilo 18 zemí, cca 1800 cvičenců, cca 50 skladeb.

 

Účast za Českou republiku

Za Českou asociaci Sport pro všechny se této renomované mezinárodní akce zúčastnily tři skupiny, které si připravily svá pódiová vystoupení. Skladba Inter Gym Net autorů Vilémy Novotné a Jaroslava Sauera, Smovey Majky Skopové a Na moři i na pláži, kterou zpracovalo trio Radka Hrubá, Alena Přehnilová a Miroslav Zítko.

Celkem se zúčastnilo 54 osob z ČASPV.

Za Českou obec sokolskou se zúčastnilo 45 cvičenců ve dvou skladbáchVivaldi a Optimistky

Každá skupina vystoupila dvakrát; choreografie A. Přehnilové „Na moři i na pláži“ navíc na Gala/Closing Ceremony ve zkrácené verzi.

Rámcový program pro cvičence:

  • dopoledne vzdělávací workshopy (každý účastník 2 „closed“ WS + možnost na „open“ WS)
  • od 17:00 vystoupení na pódiu (Group Performance)
  • vzdělávací forum
  • + Průvod + Opening Ceremony + Gala/Closing Ceremony

Finanční stránka:

Každý cvičenec uhradil organizátorům cca 33.000/osoba (akreditační karta, letenky, polopenze); dále si všichni hradili cvičební úbory, cestovní pojištění, cestovné na nácviky atd. Celkem tedy cca 40.000Kč/osoba

Zajímavosti:

  • stream (přímý internetový přenos) z průvodu + Opening Ceremony
  • stream z Closing ceremony/Gala
  • sestřihy z každého dne na FB a YouTube https://www.youtube.com/results?search_query=golden+age+gym+festival+2022
  • proběhla prezentace na Golden Age 2024 – Burgas, Bulharsko
  • Orienteering - využití aplikace pro orientaci v městě
  • Jmenovité Certifikáty za účast pro každého účastníka