Česká gymnastická federace vypisuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, výběrová řízení na dodávky mobilního sportovního nářadí pro sportovní gymnastiku mužů a žen, skoky na trampolíně a double mini trampolínu.

Znění výzvy k podání nabídky pro jednotlivé zakázky naleznete níže v příloze.

Nabídky zasílejte poštou nebo osobně na adresu:

Česká gymnastická federace, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6

Termín pro doručení nabídek: 28.6.2023 do 16.00 hod