V červenci 2023 byl pořádán mezinárodní tréninkový kemp EG (Evropské gymnastické federace) ve sportovní gymnastice v Kuortane, Finsku. Tento rok mohly navštívit kemp děvčata narozená v letech 2011–2013. Gymnastické svazy zúčastněných států mohly vyslat dva trenéry a dvě gymnastky. I přes omezenou kapacitu se ČGF (Česká gymnastická federace) podařilo vyslat tři trenéry a dvě gymnastky. Český tým se skládal ze dvou nadějných gymnastek, Adriany Hosnedlové a Julie Nekvasilové, a trenérského týmu vedeného Terezou Kinclovou, Karolínou Imbrovou a Anetou Moryskovou

Soustředění probíhalo v nádherném přírodním prostředí. Na kempu se sešlo cca 14 států, například z Francie, Estonska, Norska, Dánska, Itálie, Albánie a mnoho dalších evropských zemí. Celý kemp byl pod záštitou EG (Evropské gymnastické federace) a finského organizačního týmu. Průběh soustředění byl oživen různými aktivitami, hrami a zábavou. 

Děvčata trénovala v moderní gymnastické tělocvičně pod vedením výborných expertů a trenérů světové úrovně. Každodenní program v tělocvičně obsahoval mnoho přípravných cvičení a průprav, které experti popisovali od úplného základu až po celistvý prvek. Například na bradlech expert ukazoval základy letových prvků, obratů a prvků blízkých žerdi – převážně metodika nácviku. Na přeskoku se vysvětlovala technika a princip předskoku na rondát, metodika rondátu, fliku a přípravy na Yurchenko. Akrobacie obsahovala cvičení oporové přípravy, stojkové přípravy a základu, který je nezbytný pro další proces nácviku akrobatických prvků. Kladina obsahovala rozcvičení na hudbu a práci s hudbou a rytmem cvičení.

Trenéři měli každý den jednu až dvě přednášky zaměřené na fyzickou přípravu, technické základy pohybu, specifika nářadí a jednotlivých prvků a průpravná cvičení. Koncepce programu byla velmi dobře organizovaná. Státy byly rozděleny do dvou tréninkových skupin (Group 1 a Group 2). Tréninky probíhaly zároveň v jedné tělocvičně, ale s tím rozdílem, že například jedna skupina měla ráno trénink choreografie a tance, zatímco druhá skupina trénovala s experty na nářadí. Skupiny se každý den střídaly. Jako nově byla zapojena do tréninku trampolína jako “páté nářadí” a velmi si tento krok trenéři pochvalovali a byli spokojeni. Celý kemp se velmi vydařil a jsme rádi, že jsme měli možnost v Kuortane trénovat.  

Naše výše jmenované trenérky seznámí s nabytými poznatky české trenéry na kempu žákyň, který se uskuteční ve dnech 30.9. - 1.10. v Českých Budějovicích. Na kempu budou postupně aplikovány získané poznatky na správný nácvik a provedení prvků obsažených v ZP u kategorií VS1, VS2, VS3 a následně obtížnější prvky pro kadetky.

 

Experti na jednotlivých nářadích a jejich specializace: 

Přeskok – Marco Brez 
Bradla -  Richard Crnjac  
Kladina – Liliana Cosma 
Akrobacie – Nicu Forminte 
Trampolína – Ida Laakkonen 
Choreografie, tanec – Shiri Shai Katz