Školení trenérů 3. třídy ČGF ve skocích na trampolíně. 

Toto školení je vhodné nejen pro specializované trampolínové oddíly, ale také pro všechny z dalších gymnastických sportů, kteří mají zájem dozvědět se více, jak trampolínu bezpečně používat. 

Školení proběhne ve dvou víkendových blocích (27.-28.1.2024 v Praze v tělocvičně Tyršova domu) a 10.-11.2.2024 v Praze v tělocvičně Sokola Žižkov I.).

Termín přihlášek je 12.1.2024, tak se neváhejte včas přihlásit!

kontakt: ematouskova@sokol.eu

https://prosokoly.sokol.eu/seznam-skoleni-a-seminaru