Pod vedením Martina Taftla, Martina Vlka, Lubomíra Matery, Petra Hedbávného, Jana Casky, Jurije Bezručka a Viléma Kociána proběhlo úspěšně soustředění mužské sportovní gymnastiky v TJ Sokol Brno I.

Všem zúčastněným děkujeme za odvedenou práci!

Junioři - Kalinič, Daněk, Jaroš, Sova, Pecha, Lukeš, Hejnal, Daňko

Muži – Sliž, Kalný, Durák, Pospíšil, Radovesnický, Bago, Kopecký, Maršálek, Vachutka, Pluhař