Vážené trenérky a trenéři, gymnastky a gymnasté, rozhodčí, vedoucí klubů,

dovolte mi jménem Technické komise TeamGym upozornit naněkolik důležitých změn, které se týkají Technického řádu Českého poháru (dále jen ČP) pro rok 2024. Schválení a zveřejnění dokumentu by mělo proběhnout začátkem března.

V kalendáři České gymnastické federace již v současné době naleznete termíny závodů ČP v roce 2024, které se díky ochotě pořadatelů podařilo dohodnout:

  1. Třebíč, 13.4.
  2. Kadaň, 27.4.
  3. Plzeň, Mistrovství ČR 11.-12.5.
  4. Brno, 8.6.
  5. Příbram, 2.11.

Přehled návrhů změn TŘ Českého poháru 2024 schválených TK TeamGym:

1) upraveno kritérium pro účast více týmů z jednoho klubu v rámci závodů ČP:

  • V jedné věkové nebo výkonnostní kategorii se smí za danou tělovýchovnou jednotu/klub/oddíl účastnit každého závodu Českého poháru vždy pouze jeden tým. Účast druhého týmu může být povolena v případě, že první tým je složený:

   a) v kategorii Junior I a II z minimálně 10 závodníků (náhradníci nejsou do tohoto počtu zahrnuti).

   b) v kategorii Junior A a Senior A z minimálně 8 závodníků (náhradníci nejsou do tohoto počtu zahrnuti).

2) přidáno ustanovení týkající se přestupu mezi kategoriemi během roku:

  • V případě, že tým během jednoho ročníku ČP přejde z jedné kategorie do druhé, bude hodnocen v té kategorii, ve které svoji účast zahájil a současně v ní absolvoval minimálně dva závody ČP. Pokud tým přejde z jedné kategorie do druhé po prvním závodě ČP, nemůže být zařazen do hodnocení daného ročníku ČP.

3) upřesněno ustanovení týkající se podmínek účasti na MČR:

  • Mistrovství ČR TeamGym se mohou zúčastnit pouze závodníci registrovaní v ČGF v rámci TeamGym (nestačí tedy registrace např. SG). Tato podmínka neplatí pro týmy nižší výkonnostní kategorie (Junior I, Junior II), které reprezentují tělovýchovnou jednotu/klub/oddíl ČOS a ČASPV neregistrované v ČGF.

Děkujeme za vaši obětavou práci a podporu pro rozvoj TeamGym v České republice. Přejeme vám a vašim svěřencům hodně úspěchů a radosti z předvedených výkonů na závodech či v tréninku.

Ing. Petr Gryga

předseda TK TeamGym

tk-tg@gymfed.cz