Slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců okresu Znojmo za rok 2014 dne 21. ledna 2015 v Louckém klášteře ve Znojmě se zúčastnili také sourozenci Marie a František Černí, kteří byli oceněni za vzornou reprezentaci města na soutěžích ve sportovní gymnastice na Mistrovství České republiky a mezinárodních soutěžích, František pak především za reprezentaci na Mistrovství Evropy juniorů.

 
Blahopřejeme.