Zveme všechny příznivce TeamGymu na první setkání oddílů TG, které se uskuteční v pátek 13. listopadu od 20.00 v Trutnově před Republikovou soutěží ČASPV. Na schůzi se můžete setkat s ostatními kluby zabývající se Teamgymem, prodiskutovat současnou problematiku soutěží a dozvědět se jakým směrem se TeamGym v ČR bude ubírat.

V příloze naleznete pozvánku a dotazník. Pokud vyplněný dotazník pošlete do 4.10.2015 na adresu renatarehorova@seznam.cz a v kopii salbabova.eva@seznam.cz, pomůžete tím k efektivnějšímu průběhu celého setkání.