TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek – oddíl skoků na trampolíně ve spolupráci s Českou gymnastickou federací uspořádal  ve dnech 13..-15. 11. 2015 ve víceúčelové sportovní hale Synot tip hall finálový závod 5. Českého a Žákovského poháru 2015 ve skocích na trampolíně. Součástí tohoto závodu byly i oslavy 45 let skoků na trampolíně v Československu a v České republice.

Závod byl zahájen v sobotu v 9.00 hodin žákovskými kategoriemi a ukončen po 18. hodině synchronními dvojicemi žen a mužů .  Výsledky:   http://www.trampolinescore.com/vysledky/zavody/87-5-cesky-a-zakovsky-pohar-2015

Adam Sült – bývalý člen rožnovského oddílu dnes závodník Sokol Kampa si svým výkonem na těchto závodech zajistil start na letošním Mistrovství Světa, které se bude konat 28. 11. 2015 v Dánsku.

Zdárnému průběhu závodu napomohla jeho bezchybná organizace obětavých funkcionářů a organizátorů oddílu rožnovských trampolín v čele s Petrou Juříčkovou- Vachníkovou, která se navíc ujala moderování celého závodu. Jen vzpomeňme, že Petra reprezentovala ČR na LOH v Sydney v roce 2000 a je nositelkou titulu gymnasta světové třídy.  Nositelem tohoto ocenění světové gymnastické federace je od roku 2014 i Adam Sült. Celý závod  provázela úžasná atmosféra s početným publikem v hale a skvělé výkony zúčastněných závodníků.  

Mezi předávajícími cen se objevila známá jména sportovců, sportovních funkcionářů a osobností společenského života. Hodnotné výkony ocenili olympionici Lucie Hrstková, Adolfína Táčová, Aleš Depta, předseda komise skoků na trampolíně ČGF Vladimír Zeman, zakladatel skoků na trampolíně v Československu Ivo Fibiger a starosta města Rožnova p.R. Radim Holiš.

Závody akce neskončila a pokračovala v duchu oslav 45 let organizovaného skákání na trampolíně v Československu a v Česku na slavnostním závěrečném  banketu. Vzpomínalo se na dění  okolo skoků na trampolíně od prvopočátků do dnešních dnů. Přítomni byli bývalí i současní závodníci, reprezentanti ČR, trenéři, rozhodčí a ostatní funkcionáři sportovních klubů, sportovního svazu ČGF z celé ČR a ze Slovenska. .Listovalo se v bohaté  fotodokumentaci  a kronikách sportovních oddílů a klubů.  Mnoho účastníků hledalo v obsáhlém almanachu vydaném  k pět a čtyřicetiletému  výročí skoků na trampolíně  sebe, své přátelé nejen na fotografiích, ale i ve výsledkových a historicky uspořádaných přehledech. Poděkování  patří všem, kteří se zasloužili  o vydání almanachu a přispěli ke zrodu této publikace.

Finálový závod 5. Českého a Žákovského poháru společně s oslavami se vydařil. Celá akce všechny přesvědčila, že od prvních začátků tohoto sportovního odvětví až po tento finálový závod 5. Český a Žákovský pohár ve skocích na trampolíně se kolem dění v tomto sportu pohybují lidé, kteří své práci rozumí. Při vyslovení jména Jindra Kozubek, všech 158 účastníků banketu povstalo a dlouhotrvajícím potleskem mu  děkovalo   za jeho bohatou a úspěšnou trenérskou kariéru, práci metodickou a za veškerou obětavou práci pro rozvoj skoků na trampolíně.  Všichni složili úctu  člověkovi, který zasvětil trampolínám značnou část svého života, který pro svoji  odbornost, znalost, zanícení, pracovitost a  přátelství  se stal  uznávanou osobností  nejen „u nás doma“, ale i za hranicemi naší republiky.

Oddíl skoků na trampolíně TJ Rožnov pod Radhoštěm zorganizoval významnou  sportovní událost, za což jim patří  obrovské uznání a poděkování. Poděkovat patří  za podporu  městu Rožnov p.R. Zlínskému kraji, České gymnastické federaci, všem sponzorům a příznivcům skoků na trampolíně.  Všichni závodníci, trenéři, rozhodčí, společně s rožnovskými organizátory akce vytvořili ve dnech 13.-15 listopadu jednu velkou  sportovní rodinou a společně začali psát další kapitoly rozvoje olympijské sportovní disciplíny – skoků na trampolíně v České republice.

 

Celkové umístění rožnovských závodníků v 5. Českém a Žákovském poháru 2015

http://www.trampolinescore.com/vysledky/cesky-pohar-2015/1