Vzhledem k zájmu zahraničních zemí o vyškolení dalších mezinárodních rozhodčí TG, se
UEG rozhodla uspořádat další školení. Mělo by proběhnout začátkem roku 2016 s platností
mezinárodního průkazu pouze 2 roky.

Subkomise TG ČGF po projednání s předsedou komise VG ČGF rozhodla, že za Českou
republiku se mohou školení zúčastnit 3 rozhodčí. Podmínkou pro účast je dosažení
kvalifikace rozhodčí I. třídy a znalost anglického jazyka. Z jednoho oddílu je možné přihlásit
pouze 1 rozhodčí. Účast na kurzu na vlastní náklady. Zisk brevetu neznamená automatické
členství v komisi rozhodčích, ani nečiní nárok na nominaci na ME, či na účast na dalším
mezinárodním kurzu.

Bohužel v současné době není známá ani cena, ani místo školení. Toto bude stanoveno
podle počtu přihlášených zájemců.

Má-li Váš oddíl o školení mezinárodních rozhodčích zájem, zašlete prosím svůj požadavek
na adresu renatarehorova@seznam.cz, v kopii na adresu natkan@seznam.cz, a to
nejpozději do 2.12.2015.

Do 4.12.2015 musíme na UEG zaslat jména zájemců o školení.

 

         Renáta Řehořová                                                 Natalie Navrátilová

předsedkyně subkomise TG ČGF                        předsedkyně komise rozhodčích TG