Technická komise sportovní gymnastiky mužů Mezinárodní gymnastické federace (FIG) zveřejnila nový zpravodaj č. 30, ve kterém naleznete nové prvky a upřesnění rozhodování a upřesnění srážek za provedení u některých skupin prvků na jedntlivých nářadích. Zpravodaj si můžete stáhnout níže v originální anglické verzi a stručné české verzi  (autor českého překladu: Pavel Dus, mezinárodní rozhodčí).   

http://www.gymfed.cz/8-pravidla-sgm.html