Smyslem celé akce je poskytnutí informací a vzdělávání v oblasti tohoto gymnastického odvětví a v návaznosti na to zakládání nových oddílů v dalších městech. Tuto aktivitu podpoří také experti z Evropské gymnastické federace UEG, kteří s největší pravděpodobností uspořádají školení během posledních tří srpnových dnů.

V případě, že Vás akrobatická gymnastika zaujala a chtěli byste se jí ve Vašem oddíle věnovat, neváhejte se na seminář přihlásit.
Přihlášky, prosím, zasílejte nejpozději do 8.5.2016 na e-mail info@akrobatickagymnastika.cz.