Od 1. 12. 2018 bude pro registrace na rok 2019 spuštěn opět on-line registrační systém GIS - "Gymnastický informační systém" (tlačítko najdete na stránkách ČGF v pravém horním rohu nebo po napsání hesla "gis" do vyhledávacího řádku internetu). 

Manuál pro práci v systému GIS zde: http://www.gymfed.cz/626-manual-pro-praci-se-systemem-gis.html

Všechny oddíly mají svého "Oprávněného zástupce oddílu", kterého si zvolili, a který má přístup do registrace pod svým heslem. V případě, že jste heslo zapomněli nebo nevíte, kdo je Vaším "Oprávněným zástupcem", obraťte se na pracovníka ČGF George Saricheva - email: sarichev@gymfed.cz, který Vám případně zašle jméno Vašeho "Oprávněného zástupce", případně vygeneruje nové heslo. Po zadání tohoto hesla je možné se dostat k informacím o svém oddílu, seznamu evidovaných členů a seznamu registrovaných závodníků a závodnic.

Návod, jak postupovat při registraci oddílů, jak evidovat nové a stávající členy, a jak registrovat závodníky a závodnice, najdete  v nápovědě systému GIS. Prosíme rovněž o evidenci rozhodčích a a trenérů jako evidované členy Vašeho oddílu a nově též registrace těchto trenérů a rozhodčích, stejně jako to děláte u závodníků. Poplatky za registraci TR a ROZ nejsou. V případě nejasností pište, nebo volejte.

Pokud je Váš oddíl nový a nebyl ještě u České gymnastické federace (ČGF) zaregistrován nebo byl registrován před delší dobou a máte zájem o registraci, zašlete prosím na adresu sekretariátu ČGF (Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6) všechny náležitosti dle znění platného Registračního a pořestupního řádu ČGF, který naleznete na internetových stránkách ČGF v sekci "O NÁS, STANOVY, ŘÁDY". Poté Vám bude zaslán formulář "Oprávnění zástupci oddílu", na základě kterého Vám bude vygenerováno heslo, aby jste mohli k registraci využívat systému GIS. 

Poplatky za registraci oddílu/klubu pro rok 2019 jako kolektivního člena, i poplatek za registraci závodníka/závodnice jsou stejné jako v roce 2018. 

Celková výše poplatku, včetně variabilního symbolu a čísla bankovního účtu, na který máte celkový registrační poplatek zaslat, se Vám zobrazí v systému po ukončení registrace společně s informacemi o počtu evidovaných členů a počtu registrovaných závodníků a závodnic. Zároveň si sami budete moci vytisknout systémem GIS vygenerovaný protokol registrovaných závodníků a závodnic. Informaci o poplatcích naleznete v modulu BANKA v sistému GIS.

On-line registrační systém GIS bude otevřen pro řádné registrace pro rok 2019 do 31.12.2018 do 24.00 hod. 

V případě jakýchkoliv nejasností, se na nás prosím obracejte se svými dotazy na e-mailovou adresu gis@gymfed.cz nebo sarichev@gymfed.cz.