V případě, že závodnice nebude startovat, prosíme oznámit tuto skutečnost na cgf@gymfed.cz, aby mohla být kontaktována náhradnice uvedená v seznamu pod čarou.