Cieľom kurzu je vysvetliť všeobecný úvod do problematiky športového marketingu a sponzoringu a jeho implementácie do vašich organizácii. Celé to bude aj v kontexte marketingu neziskových organizácii, kdeže je fakt že väčšina športových klubov majú práve takúto právnu formu. Celý kurz je samozrejme aplikovateľný aj na Českú republiku. 

Viac informácii o kurze, o obsahu kurzu a tiež možnosti prihlásenia, môžete nájsť na našej stránke:

http://gimarketing.sk/vzdelavanie/ 

alebo aj na FB udalosti:

https://www.facebook.com/events/414823182605557/