Vážené trenérky a trenéři, gymnastky a gymnasté, rozhodčí, vedoucí klubů,
 
dovolte mi jménem Technické komise TeamGym upozornit na změny v Technickém řádu Českého poháru pro rok 2020 (schválený dokument bude zveřejněn na webu ČGF v nejbližších týdnech). Změny vycházejí z připomínek, které jsme obdrželi během minulého ročníku ČP a vycházejí ze snahy o další rozvoj našeho sportu na všech výkonnostních úrovních. Děkujeme za vaši práci a přejeme vám mnoho sportovních úspěchů!
 
Letošní ročník ČP bude tvořen 4 závody, které se díky ochotě pořadatelů podařilo dohodnout:
 
1. Třebíč, 18.4.
2. MČR Olomouc, 8.-9.5.
3. Brno, 6.6.
4. Příbram 24.10.
 
Přehled změn TŘ Českého poháru 2020 schválených TK TeamGym:
 
- bod 3.1 - sladění věkového rozpětí kategorie Junior A s kategorií Junior II, tj. 11-16 let (nar. 2004-2009). Původní rozpětí 13-17 let, které platí pro ME TeamGym neumožňovalo plynulý přechod týmů s vyšší výkonnostní zkategorie Junior I přímo do kategorie Junior A
 

- bod 3.2 - v souladu s již platným ustanovením o možnosti účasti 1-2 zástupců opačného pohlaví byla tato možnost rozšířena i pro kat. Junior A
 
- bod 3.4 - vzhledem ke změně věkového rozpětí ukategorie Junior A, došlo k úpravě pro zařazení týmů do věkových kategorií, a to následovně:
 
- tým kategorie Junior A lze doplnit gymnasty ve věku 7–10 let
- tým kategorie Senior A lze doplnit gymnasty ve věku 11–15 let

 

bod 3.5 - během roku diskutované téma omezení výkonnosti bylo nyní aplikováno pro kategorie Junior II a Senior B; původní omezení, které taxativně vymezovalo "zakázané prvky" pouze na akrobacii a trampolíně bylo zrušeno; nová výkonnostní hranice vychází zanalýzy výsledků pěti závodů Českého poháru, zamýšlených a uznaných obtížností a rovněž z posouzení celkové rostoucí výkonnostní úrovně a počtu týmů v kategoriích
 
- Pokud tým spadající do kategorie Junior II uvede na formulářích před závodem ČP hodnoty obtížnosti pro pohybovou skladbu, akrobacii a trampolínu, které v součtu dosáhnou 12.00 a více bodů, musí se přihlásit do vyšší výkonnostní kategorie Junior A.
 - Pokud tým spadající do kategorie Senior B uvede na formulářích před závodem ČP hodnoty obtížnosti pro pohybovou skladbu, akrobacii a trampolínu, které v součtu dosáhnou 14.00 a více bodů, musí se přihlásit do vyšší výkonnostní kategorie Senior A.
 - Pokud tým v kategorii Junior II dosáhne při závodě ČP hodnoty obtížnosti pro pohybovou skladbu, akrobacii a trampolínu, které v součtu dosáhnou 12.00 a více bodů (tolerance 0.2 b), bude jeho výsledek v daném závodě ČP anulován a neobdrží pohárové body.
- Pokud tým v kategorii Senior B dosáhne při závodě ČP hodnoty obtížnosti pro pohybovou skladbu,akrobacii a trampolínu, které v součtu dosáhnou 14.00 a více bodů (tolerance 0.2 b), bude jeho výsledek v daném závodě ČP anulován a neobdrží pohárové body.

 

bod 3.7 - upřesnění požadavku na nutnost registrace závodníků TeamGym pro MČR pro kat. Junior A a Senior A (tedy nestačí registrace např. SG); připomínáme nutnost prohlídky tělovýchovným lékařem pro kategorie Junior A, Senior A a Senior B jako podmínka pro účast na MČR!
 
bod 4.2 - stanovení časového rámce pro detailní časový rozpis závodů, 10 dní před závodem ke schválení TK
 
bod 5.4 - z důvodu absence více juniorských chlapeckých týmů se vracíme zpět k možnosti společného závodu s dívkami
 
bod 5.5 - vzhledem k počtu závodů ČP v letošním roce (4), bude rovněž hodnocení celého ročníku založeno na součtu bodů z maximálně třech (3) závodů ČP

 
Ing. Petr Gryga
předseda TK TeamGym
tk-tg@gymfed.cz