Vážení gymnasté a gymnastky,

Vážení trenéři, trenérky, rozhodčí a činovníci,

Vážení rodiče a příznivci gymnastických sportů,

 

Vláda ČR schválila pravidla rozvolňování mimořádných opatření od 11. května 2020. Výkladové stanovisko režimových změn v oblasti sportu připravila Národní sportovní agentura ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. Zjednodušený leták je v příloze. Celý dokument je k dispozici na 

http://www.agenturasport.cz/2020/04/07/od-utery-se-muze-sportovat-individualne-a-bez-rousek/.

Informace Ministerstva zdravotnictví jsou k dispozici na 

https://koronavirus.mzcr.cz/ministerstva-zdravotnictvi-skolstvi-a-prumyslu-predstavila-hygienicka-pravidla-pro-provozy-ktere-se-oteviraji-11-kvetna/.

Mimořádná opatření i výklady a informace se mohou dále měnit, lze očekávat další uvolňování mimořádných opatření.

Na místě je mít před koronavirem respekt, ale ne přehnané obavy, které by mohly paralyzovat náš každodenní život včetně sportovní činnosti.

Při dodržování podmínek uvolňování opatření se držme "zdravého selského rozumu", ale zároveň se nepouštějme do zbytečného "chytračení a machrování". 

Přejeme všem hlavně pevné zdraví, optimismus do dalších dnů a těšíme se se všemi co nejdříve na osobní setkání na soutěžích v gymnastických sportech ... 

 

Roman Slavík,
předseda České gymnastické federace