Komise rozhodčích sportovní gymnastiky žen (KRo SGŽ) organizuje školení nových rozhodčích sportovní gymnastiky žen III. třídy. Důvodem je zejména prodloužení platnosti stávajících mezinárodních pravidel FIG do 31.12.2021. 

Školení se uskuteční ve dnech 25.-27. září 2020 v Praze v aule hlavní budovy ČUS (Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6).

Přihlášky nejpozději do 15. září 2020. Členové ČGF prostřednictvím systému GIS a ostatní na email skoleni@gymfed.cz

Účastnícký poplatek pro členy ČGF 700,- Kč, pro nečleny ČGF 1000,- Kč. Účastnický poplatek se hradí v hotovosti na místě před zahájením školení.

Pozvánku a její přílohy naleznete níže.

-rs-