Přinášíme Vám nové propozice soutěží ve sportovní gymnastice dívek a chlapců Olympiády dětí a mládeže, která se měla původně uskutečnit v červnu letošního roku v Prostějově v Olomouckém kraji. 

Olympiáda dětí a mládeže byla na základě žádosti Olomouckého kraje z důvodu současné nejistoty ohledně nemoci Covid-19 přeložena po dohodě s Českým olympijským výborem a sportovními svazy na rok 2022.

Nový termín je 19.-23. června 2022. Soutěže ve sportovní gymnastice proběhnou ve dnech 20.-22. června 2022 ve specializované gymnastické tělocvičně při ZŠ Melantrichova v Prostějově.

Na základě rozhodnutí Technické komise sportovní gymnastiky mužů (TK SGM) došlo pro rok 2022 k posunu věkové hranice účastníků z limitu 11-15 let (r.nar. 2011-2007) na 11-16 let (r.nar. 2011-2006), čímž se umožní i start gymnastům, kterým je v letošním roce 15 let a v roce 2022 by se již Olympiády dětí a mládže nemohli zúčastnit.

Bohužel není možný stejný posun věkové hranice v případě dívek, protože 16 leté gymnastky již patří dle pravidel do kategorie žen. Olympiáda dětí a mládeže není určena pro sportovce seniorských kategorií.

Pro tuto Olympiádu dětí a mládeže budou novinkou povinné kvalifikační závody, které musí uspořádat příslušné krajské soutěžní komise (KSK), popř. krajské gymnastické svazy (KGS) nejpozději 14 dní před uzávěrkou akreditace (26. května 2022), tj. nejpozději do 12. května 2022. Je věcí příslušné KSK nebo KGS zda proběhne jen jeden nebo více kvalifikačních závodů. Rozpisy kvalifikačních závodů musí být zveřejněny v Termínové listině ČGF nejpozději 21 dnů před jejich konáním.

-rs-

Propozice soutěží ve sportovní gymnastice 

Oficiální web ČOV