Vážení sportovní přátelé,

Prosím o předání této informace všem trenérům a osobám odpovědným za sportovní gymnastiku žen ve vašem oddílu.

Dle současné situace doufám, že se do konce května budeme moci vrátit do tělocvičen.

TK SGŽ předpokládá termíny soutěží takto:

MČR A – kategorie VS5A a VS6A – v Brně 25.6-27.6.2021 – postup  je přímý, žádám o přihlášení závodnic k tomuto závodu do 10.6.2021 (přesto, že na stránkách ČGF je uvedeno 18.6.2021), aby bylo možno zajistit patřičný počet rozhodčích s ohledem na pandemickou situaci.

MČR kat. VS4A v termínu 25.9.-26.9.2021 – místo bude upřesněno (v rámci Věra Čáslavská CUP nebo samostatně), předpokládá se přímý start.

MČR B – kategorie VS1A, VS2A, VS3A, VS4B, VS5B, VS6B v Ostravě 1-.10.-3.10. 2021

Postup předpokládáme na základě klíče z krajských přeborů. Klíč bude sestaven na základě výsledků z roku 2019 a informací získaných z průzkumu pravděpodobných přihlášek (bude vysvětleno níže).

Termíny krajských přeborů musí proběhnout v době do 19.9.2021 (a to včetně kategorie VS3B ročníku 2008 – lze absolvovat i v jiném kraji). Kategorie VS3B má dle schválení TK SGŽ v případě splnění možnost startu na MČR VS4A.

Pokud by zájem o kategorie VS2A a VS3A byl vysoký zvažujeme možnost uspořádat kvalifikaci v termínu
25.6.-26.9.2021 v součinnosti s MČR VS4A. Poté by se postupová místa na MČR počítala z kraje a kvalifikace.

MČR C – kategorie VS3C, VS4C, VS5C, VS6C v Černošicích 15.10.-17.10.2021

Postup je přímý, ale v případě velkého počtu pravděpodobných závodnic bude vytvořen klíč.

Průzkum startu v kategoriích – prostřednictvím GISu (VS1A, VS2A, VS3A, VS4A, VS4B, VS5B, VS6B, VS3C, VS4C, VS5C, VS6C)

V kalendáři soutěží je vytvořen „závod“ datum 15.6.2021 s názvem „ Průzkum startu na MČR SGŽ“.

https://www.gymfed.cz/kalendar/detail/2146

Do tohoto termínu žádám všechny oddíly SGŽ, aby své závodnice k „průzkumu“ přihlásily.

Bude možno přihlásit i závodnice, které z různých důvodů nemáte ještě registrované (pro vlastní závod bude ale registrace NUTNÁ)

Na základě tohoto budou vytvořeny výše uvedené klíče pro MČR B a eventuálně pro MČR C.

Vím, že to v současné době není jednoduché vědět, ale pro další rozhodování potřebuje TK SGŽ získat co nejpřesnější informace.Věřím, že se vrátíme všichni již brzy do tělocvičen a sejdeme se v září a říjnu na plánovaných závodech.

Případné dotazy zasílejte na email sotolova.lenka.gym@gmail.com.

Děkuji všem za pomoc a spolupráci

Lenka Šotolová

pověřená vedením TK SGŽ

10.5.2021