Pořadatel: Technická komise TeamGym

Vedoucí lektor: Anna Majerová

Přihlášky: elektronicky na - https://goo.gl/forms/0pymVRwk1xzkZLju2 do 15.8.2021

Účastníci, kteří se školení účastní za účelem získání certifikátu Trenér III. třídy musí dle Kvalifikačního řadu být starší 18 let, účastnit se školení v plném rozsahu a úspěšně absolvovat závěreční zkoušky!

Informace o školení: 
V případě, že nebude naplněn dostatečný počet účastníků školení trenérů III. třídy, vyhrazuje si organizátor právo školení zrušit, a to bez náhradního termínu.
Vzhledem k neustále se vyvíjející epidemické situaci si pořadatel vyhrazuje právo školení zrušit v případě aktuálně platných opatření, která by školení neumožňovala nebo jeho průběh výrazně znesnadňovala. Školení proběhne za aktuálně platných opatření, která musejí všichni účastníci dodržovat.

V případě dotazů kontaktujte, prosím, technickou komisi TG e-mailem: tk-tg@gymfed.cz, nebo vedoucí lektorku (736630555).