Po delší pauze se uskuteční 17. listopadu 2021 ve Sportovní hale ZŠ Mařádkova 15 v Opavě "Přehlídka pohybových skladeb. Z pověření České gymnastické federace pořádá přehlídku letos Odbor všestrannosti České obce sokolské. 

Přehlídka je určená pro skupiny s minimálním počtem 5 cvičenců ve skladbě (po domluvě možná výjimka). Maximální počet cvičenců ani věkové složení cvičenců není omezeno. Maximální délka skladby je 4 minuty, přičemž, využití náčiní a nářadí není omezeno (přepravu nářadí a náčiní si zajišťuje skupina sama). Pro předvedení pohybových skladeb bude k dispozici cvičební plocha 14 m x 14 m pokrytá kobercem pro moderní gymnastiku, Ve sportovní hale je vysoký strop.

Zájemci o účast zasílají přihlášky společně s hudebním doprovodem nejpozději 17. října 2021 na email:

daniela.kureckova@skola-opava.cz