Vážené trenérky a trenéři, gymnastky a gymnasté, rozhodčí, vedoucí klubů,

dovolte mi jménem Technické komise TeamGym upozornit naplánované změny v Technickém řádu Českého poháru (dále jen ČP) pro rok 2022. Dokument nyní prochází finální revizí, schválení VV ČGF očekáváme během února. Změny navazují na úpravy z minulých ročníků a vycházejí ze snahy o další rozvoj našeho sportu na všech výkonnostních úrovních.

Technický řád bude nově obsahovat především obecné informace a ustanovení. Přehled závodů zařazených do ČP, popřípadě další upřesňující ustanovení týkající se daného ročníku ČP, budou vždy součástí Doplňku k Technickému řádu ČP.

V kalendáři České gymnastické federace již v současné době naleznete termíny závodů ČP v roce 2022, které se díky ochotě pořadatelů podařilo dohodnout:

 1. Třebíč, 23.4.
 2. Kadaň, 15.5.
 3. Brno, 4.6.
 4. Příbram, 22.10.
 5. Plzeň, Mistrovství ČR, 5.-6.11.

Přehled návrhů změn TŘ Českého poháru 2022 schválených TK TeamGym:

-   Český pohár 2022 bude organizován dle stávající české verze pravidel TeamGym, která vychází z mezinárodních pravidel z roku 2017 revize B (2019), s adaptací na nižší výkonnostní a věkové kategorie u nás
-   věkové rozpětí kategorie Junior A je nově upraveno na 12-17 let
-   možnost účasti 1-2 gymnastů odlišného pohlaví platí nově pro všechny kategorie (včetně Junior A a Senior A); v tomto případě, se nejedná o smíšený tým a soutěžní kategorie je určená pohlavím většiny gymnastů
-   úprava pro zařazení týmů do věkových kategorií je stanovena následovně:

 • tým kategorie Junior II lze doplnit gymnasty ve věku 7–10 let
 • tým kategorie Senior B lze doplnit gymnasty ve věku 11–15 let
 • tým kategorie Junior A lze doplnit gymnasty ve věku 11 let
 • tým kategorie Senior A lze doplnit gymnasty ve věku 12–15 let
 • doplněno může být vždy maximálně 50% týmu

-   pro zařazení do kategorie smíšených týmů je nutná účast minimálně 3 gymnastů opačného pohlaví v Pohybové skladbě, přičemž v každé sérii na Akrobaciia Trampolíně je nutné vždy dodržet poměr 50% gymnastů odlišného pohlaví - tato možnost platí nově pro všechny kategorie (včetně Junior A a Senior A)

-   pro kategorie Junior II a Senior B je aplikováno omezení výkonnosti; výkonnostní hranice vychází z analýzy výsledků závodů Českého poháru, zamýšlených a uznaných obtížností a rovněž z posouzení celkové výkonnostní úrovně a počtu týmů v kategoriích

 • Pokud tým spadající do kategorie Junior II uvede na formulářích před závodem ČP hodnoty obtížnosti pro pohybovou skladbu, akrobacii a trampolínu, které v součtu dosáhnou 12.00 a více bodů, musí se přihlásit do vyšší výkonnostní kategorie Junior A.
  • Pokud tým spadající do kategorie Senior B uvede na formulářích před závodem ČP hodnoty obtížnosti pro pohybovou skladbu, akrobacii a trampolínu, které v součtu dosáhnou 14.00 a více bodů, musí se přihlásit do vyšší výkonnostní kategorie Senior A.
  • Pokud tým v kategorii Junior II dosáhne při závodě ČP hodnoty obtížnosti pro pohybovou skladbu, akrobacii a trampolínu, které v součtu dosáhnou 12.00 a více bodů (tolerance 0.2 b), bude jeho výsledek v daném závodě ČP anulován a neobdrží pohárové body.
 • Pokud tým v kategorii Senior B dosáhne při závodě ČP hodnoty obtížnosti pro pohybovou skladbu, akrobacii a trampolínu, které v součtu dosáhnou 14.00 a více bodů (tolerance 0.2 b), bude jeho výsledek v daném závodě ČP anulován a neobdrží pohárové body.

-   upřesnění požadavku na nutnost registrace závodníků TeamGym pro Mistrovství ČR pro všechny věkové a výkonnostní kategorie (tedy nestačí registrace např. SG). Tato podmínka není vyžadována v případě oddílů ČASPV a ČOS s nižší výkonností účastnících se Mistrovství ČR.

-   připomínáme nutnost prohlídky tělovýchovným lékařem pro kategorie Junior A, Senior A, Senior B a nově i pro Junior II jako podmínka pro účast na Mistrovství ČR!

Zveřejnění překladu nových mezinárodních pravidel TeamGym a jejich adaptace pro nižší věkové a výkonnostní kategorie je plánováno ve druhém čtvrtletí letošního roku; platnost nových pravidel pro závody pod hlavičkou ČGF bude od 1.1.2023. Školení rozhodčích a semináře pro trenéry pak budou následovat ve druhé polovině letošního roku. Termíny budou upřesněny.

Děkujeme tímto za vaši dosavadní práci a podporu TeamGym. Přejeme vám a vašim závodníkům mnoho radosti ze sportování a z předvedených výkonů.

Ing. Petr Gryga

předseda TK TeamGym

tk-tg@gymfed.cz