Vážené trenérky a trenéři, gymnastky a gymnasté, rozhodčí, vedoucí klubů,

 dovolte mi jménem Technické komise TeamGym upozornit naněkolik důležitých změn, které se týkají Technického řádu Českého poháru (dále jen ČP) pro rok 2023. Schválení a zveřejnění dokumentu by mělo proběhnout začátkem března. Změny reflektují zkušenosti z minulých ročníků a reagují též na nová pravidla TeamGym.

V kalendáři České gymnastické federace již v současné době naleznete termíny závodů ČP v roce 2023, které se díky ochotě pořadatelů podařilo dohodnout:

  1. Třebíč, 15.4.
  2. Kadaň, 29.4.
  3. Olomouc, Mistrovství ČR 13.-14.5.
  4. Brno, 10.6.
  5. Příbram, 21.10.

Přehled návrhů změn TŘ Českého poháru 2023 schválených TK TeamGym:

-          Český pohár 2023 bude organizován dle nově platné české verze pravidel TeamGym, která vychází z mezinárodních pravidel z roku 2022, s adaptací na nižší výkonnostní a věkové kategorie u nás

-          Český pohár 2023 nebude samostatně vyhlašován pro kategorii Senior B. Týmy splňující zařazení do věkové kategorie 16 let a starší se tedy mohou ČP účastnit pouze v rámci kategorie Senior A.

-          pro kategorie Junior II platí nové omezení výkonnosti; výkonnostní hranice vychází z analýzy výsledků závodů Českého poháru loňském roce a rovněž na základě posouzení změn v hodnocení obtížnosti v souvislosti s novými pravidly TeamGym:

  • Maximální povolená hodnota obtížnosti v kategorii Junior II je 13.00 bodů v součtu za pohybovou skladu, akrobacii a trampolínu. Tým s vyšší výkonností musí buď startovat v kategorii Junior A, pokud to umožnují věková omezení nebo musí obtížnost předváděných prvků snížit tak, aby nebyla překročena maximální povolená hodnota obtížnosti.
  • Pokud tým v kategorii Junior II dosáhne při závodě Českého poháru hodnoty obtížnosti pro pohybovou skladbu, akrobacii a trampolínu, které v součtu překročí hranici 13.00 bodů (tolerance 0.2 b), bude jeho výsledek v daném závodě Českého poháru anulován a tým neobdrží pohárové body.

-          stanoveno kritérium pro účast více týmů z jednoho klubu v rámci závodů ČP:

  • V jedné věkové nebo výkonnostní kategorii se smí za danou tělovýchovnou jednotu/klub/oddíl účastnit každého závodu Českého poháru vždy pouze jeden tým. Účast druhého týmu může být povolena v případě, že první tým je složený z minimálně 10 závodníků (náhradníci nejsou do tohoto počtu zahrnuti).

-          stanoven postupový klíč pro účast na Mistrovství ČR

  • Podmínkou pro postup týmu na Mistrovství ČR TeamGym je účast minimálně na jednom závodu Českého poháru, který předchází datu konání Mistrovství ČR TeamGym v daném kalendářním roce. Tým postupuje na Mistrovství ČR ve stejné kategorii, ve které se účastnil posledního závodu ČP před datem konání Mistrovství ČR.

Děkujeme za vaši obětavou práci a podporu pro rozvoj TeamGym v České republice. Přejeme vám a vašim svěřencům hodně úspěchů a hlavně radosti z předvedených výkonů na závodech či v tréninku.

Ing. Petr Gryga

předseda TK TeamGym

tk-tg@gymfed.cz