Školení rozhodčích parkouru třídy B se uskuteční v neděli od 9:00 do 13:00 na hale spolku Gymnastika Zlín.
Přihlášení na školení je výhradně přes GIS.
Cena školení je 500,-Kč/osoba (účastníci školení trenérů parkouru II. třídy mají školení zdarma v rámci školení).
Případné ubytování si řeší každý sám na své náklady. Přespání bude umožněno i na hale spolku Gymnastika Zlín na adrese Nábřeží 3754, Zlín (příjezd z ulice Nábřeží = od řeky Dřevnice) ve vlastních spacácích z důvodů nižších teplot přes noc (kolem 12 stupňů) s podmínkou dodržení nočního klidu po 22. hodině a pravidel hygieny a úklidu. Cena za přespání na hale je 100,-Kč/os./noc.
Využití přespání na hale nutno nahlásit na e-mail info@gymnastikazlin.cz.