Krajská soutěžní komise Jihomoravského kraje pořádá ve spolupráci s oddílem sportovní gymnastiky T.J. Sokol Brno I v termínu 19.-21. září 2014 školení trenérů sportovní gymnastiky 3. třídy. Základní údaje o školení:

Termín: 19.-21.9. 2014

Místo: gymnastická tělocvična T.J. Sokol Brno I, Kounicova 20/22, 602 00 Brno

Přihlášky do: 17.9. 2014 na e-mail skolbrno1@gmail.com

Vedoucí lektor: Mgr. Petr Hedbávný

Cena: 400,- Kč/os.

Program:

- zahájení školení v pátek 19.9. v 17.00 hod

- ukončení školení v neděli 21.9. ve 12.00 hod 

- detailní program školení s jmenným seznam lektorů bude zveřejněn v pondělí 15.9.

Pozn: počet účastníků je omezen na max. 30 osob !!!