V sekci "reprezentace sportovní gymnastiky žen" naleznete upravené plány přípravy reprezentačních výběrů juniorek a žen a také výběru žákyň ČR.

V plánech přípravy žákyň a juniorek byly aktualizovány seznamy zařazených závodnic na základě výsledků dosažených závodnicemi na soutěžích v 1. pololetí 2015.

V plánu přípravy reprezentačního výběru žen byly TKŽ na její schůzi dne 23.8. 2015  upraveny limity pro start na MS 2015 s ohledem na zranění závodnic. Úprava limitů pro start na MS 2015 byla následně projednána a schválena VV ČGF na jeho schůzi dne 26.8. 2015.   

REPREZENTACE - SGŽ