Soutěže ve skocích na trampolíně v České republice probíhají podle Soutěžního řádu ČGF a Soutěžních předpisů – závodního programu pro skoky na trampolíně. Soutěže se dále organizují přiměřeným způsobem podle mezinárodních soutěžních pravidel FIG, odchylky jsou upraveny v soutěžních předpisech – závodním programu nebo v rozpisech soutěží. 

Ke stažení: 

Soutěžní předpisy - závodní program pro skoky na trampolíně 2023 

Akademické mistrovství ČR 2023 - obsah a sestavy 

Mezinárodní soutěžní pravidla FIG 2022-2024
Mezinárodní pravidla pro juniorské soutěže a soutěže věkových skupin 2022-2024
Technický řád FIG 2023 Sekce 4 Skoky na trampolíně
 

Vzorová povinná sestava pro Akademické mistrovství AM

Povinná sestava AM - vzorový příklad 1 (se saltem vpřed schylmo)

Povinná sestava AM - vzorový příklad 2 (se saltem vzad schylmo)

 

Vzorové povinné sestavy pro oddílové soutěže mládeže R1-R5

Sestava R1

Sestava R2

Sestava R3

Sestava R4 (D1) – vzorový příklad 1

Sestava R4 (D1) – vzorový příklad 2

Sestava R5 (D2) – vzorový příklad 1

Sestava R5 (D2) – vzorový příklad 2