Závěrečným ceremoniálem skončil v českobudějovické Budvar Aréně v sobotu 23. července ve večerních hodinách jubilejní 10. ročník festivalu evropské mládeže EUROGYM. Tohoto gymnastického svátku se zúčastnilo celkem 3584 účastníků, trenérů a cvičenců ve věku 12-18 let z 19 evropských zemí (Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Maďarsko, Lucembursko, Německo, Norsko, Portugalsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a Česká republika). 

Festilval pořádala Česká gymnastická federace (ČGF) v těsné spolupráci s Českou obci sokolskou (ČOS) a Českou asociací sport pro všechny (ČASPV). 

Oficiálně začal EUROGYM 2016 v pondělí 19. července v 17.00 hodin průvodem účastníků z historického náměstí Přemysla Otakara II. do nedaleké Budvar Arény, kde proběhl od 18.00 hodin zahajovací ceremoniál za účasti Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové, prezidenta Evropské gymnastické unie (UEG) Georgese Guelzeca, primátora města Jiřího Svobody, předsedy Technické komise Všeobecné gymnastiky UEG Alberta Claudia Nunese a předsedy ČGF Romana Slavíka.   

Od 20. července do 22. července vždy od 14.00 do 18.00 hodin účastníci vystupovali na čtyřech pódiích v centru města (náměstí Přemysla Otakara II., Lannova třída, Sokolský ostrov, Mariánské náměstí).

22. července proběhlo v Budvar Aréně EUROGYM GALA, které bylo složeno z nejlepších představení jednotlivých národních gymnastických federací doplněných o vystoupení českých učinkujících.

V sobotu 23. července začal v 18.00 hodin, rovněž v Budvar Aréně, závěrečný ceremoniál festivalu, ve kterém se představilo na 1200 účastníků ve vystoupeních postavených na jednotlivých workshopech, které účastníci festivali absolvovali v dopoledních hodinách v průběhu týdne.

EUROGYM 2016 skončil úspěchem, o čemž svědčí i první ohlasy a hodnocení samotných účastníků a většiny obyvatel Českých Budějovic.

Úspěch by nebyl možný bez podpory vedení města České Budějovice, vedení Jihočeského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Velkou pomocí pro pořadatele byla také pomoc a vstřícnost vedení kolejí a menzy Jihočeské univerzity, vedené základních a středních škol, kde byli účastníci také ubytováni.

Nesmíme také zapomenout na městskou a státní polici, českobudějovický Červený kříž, Dopravní podnik města České Budějovice, řidiče dalších dopravních společností podílejících se na dopravě účastníků na workshopy, na dopravě z letiště v Praze. Poděkování patří také parcovníkům Výstviště, kteří vycházeli vstříc požadavkům organizátorů.

A velké poděkování patří instruktorům a dobrovolníkům, kteří byli v první linii, v bezprostředním každodenním kontaktu s účastníky festivalu. A hlavně díky jim dopadl letošní EUROGYM v Českých Budějovicích úspěchem ...

Fotografie, videa a denní sestřihy z festivalového dění  naleznete na sociálních sítích:

https://www.facebook.com/eurogym2016/ 

https://twitter.com/eurogym2016

https://www.instagram.com/eurogym_2016/

-rs-