V příloze naleznete nabídku odprodeje trampolín z Mezinárodního závodu přátelství 2016:

Trampolína Eurotramp Ultimate 4x4 (03150)

rám 520x305x115 cm, plachta 426x213 cm sešitá z 4x4 nylonových proužků, 118 ocelových pružin, 50 mm bezpečnostní zakrytí rámu a pružin, 1 pár zvedacích koleček, certifikát FIG

Cena cca 185000 Kč. Cena bude upřesněna podle skutečného kurzu.
Odvoz možný 8.10.2016 po skončení závodu nebo dle dohody.

Nákup nové trampolíny je možno případně kompenzovat odprodejem starší trampolíny. Žádáme o zaslání kontaktů na případné zájemce o zakoupení starší trampolíny a informace, které oddíly by měli zájem odprodat starší trampolínu.